Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Mångfald och jämlikhet på Telge

Publicerad den 09 oktober

Södertälje kommun och Telge arbetar aktivt med frågor som rör mångfald och jämlikhet. Visionen är att Södertälje ska vara ett samhälle där alla bli likvärdigt bemötta.

Södertälje kommun arbetar aktivt med frågor som rör mångfald och jämlikhet. Visionen är att Södertälje ska vara ett samhälle med en öppen och bejakande kultur där alla blir likvärdigt bemötta oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, politisk åskådning, funktionshinder eller sexuell läggning. Detta gäller självklart även på Telge. När det gäller så väl nyrekryteringar som samarbeten och sponsring är arbetet i full gång med att öka mångfalden.

- Som koncern har vi som mål att inkludera alla. Olikheter berikar och gör oss starkare, berättar Stefan Hollmark, koncernchef på Telge. Vi arbetar aktivt med frågan för att få den utveckling vi önskar. Här ska dörrarna vara öppna för alla.

I samband med Prideveckan i år lyfte Telge Bostäder frågan om mångfald på ett annorlunda sätt. Med prideflaggor, engångstatueringar och annonser ville bolaget visa sitt ställningstagande för människors lika värde.

- Jag hoppas att fler företag inom kommunen kan delta kommande år för att visa att de står upp för människors lika värde, säger Joakim Ströberg, marknadschef på Telge Bostäder. Vem vet, snart kanske vi kan arrangera ett eget Pride-tåg i Södertälje.