Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Mälarprojektet - säkrare och mer tillgänglig sjöfart

Publicerad den 06 oktober

I takt med att både Mälarregionen och Stockholm växer, ställs allt högre krav på säkra och miljövänliga godstransporter.

För säkrare och mer tillgänglig sjöfart genom Södertälje kanal och Mälaren, pågår nu Sjöfartsverkets arbete med att bredda kanalen och slussen i Södertälje - det så kallade Mälarprojektet. Syftet med projektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren.


Vad gör Sjöfartsverket och Telge Nät?

För att genomföra projektet krävs omfattande arbeten som bland annat innebär nya slusshuvuden, slussportar och slusskammare. Dessutom byggs det byggs nya maskinhus, en ny klaffbro, ny spont längs kanalen, gångbroar samt gång- och cykelvägar längs med hela kanalen.

Telge Nät ansvarar för de VA-ledningar och elanslutningar som behöver ses över i samband med projektet. Bland annat ska avloppsledningen som leder Södertäljes avloppsvatten till Himmerfjärdsverket flyttas.

Hela projektet planeras vara klart för driftsättning under 2019/2020.

Foto: Pontus Orre

Mer om Mälarprojektet kan du läsa här.