Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Lyftet rustar arbetslösa

Publicerad den 09 oktober

Som en del av projektet Lyftet ska ett 20-tal arbetslösa boende i Fornbacken få möjlighet att prova på att arbeta med miljö, teknik och fastigehtesskötsel. 

Som en del av moderniseringsprojektet Lyftet i Fornbacken och som ett led i samarbetet mellan Telge, Skanska och Arbetsförmedlingen, kommer ett 20-tal arbetslösa boende i området ges möjlighet att prova på att arbeta med miljö, teknik och fastighetsskötsel. Individuellt utformade utbildningar och handledning kommer att ingå under perioden, som varar cirka sex månader.

Platserna kommer att erbjudas personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som har varit utan sysselsättning under en längre tid. Förhoppningen är att satsningen ska leda till anställningar och stärka deltagarnas position på arbetsmarknaden.

Under hösten 2015 kommer en lokal arbetsmarknadsdag hållas i Fornhöjden. Där ges mer information bland annat om hur man ansöker om platserna.