Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Låna, läs och lyssna i Hovsjö

Publicerad den 29 september

Under hösten öppnar ett bibliotek i Hovsjö Hub. Här kommer Hovsjöbor och Södertäljebor att kunna låna böcker, filmer och musik, läsa tidningar och delta i olika aktiviteter. 

I Hovsjö Hub, populärt kallad Hubben, finns många verksamheter. Här ligger bland annat områdets fritidsgård, ett café och konferenscenter, orkesterskolan El Sistema och flera organisationer och utbildningsföretag.

– Att få ett bibliotek här blir ett lyft för hela Hovsjö och det stämmer väl in med vad vi vill med Hubben, menar Petra Härnwall, chef för Hovsjö Hub.

Nu pågår arbeten för att färdigställa de nya lokalerna och när allt är på plats öppnar biblioteket under hösten. Här kommer det att finnas böcker, ljudböcker, musik, filmer, dagstidningar och tidskrifter precis som på andra bibliotek. Det blir även aktiviteter av olika slag och här får Hovsjöborna gärna komma med förslag.

– Vi hoppas att både Hovsjöbor och andra besöker biblioteket och upptäcker hur mycket Hubben har att erbjuda, säger Petra.