Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Snö sett ovanifrån

Kundundersökningar

Publicerad den 28 november

Under perioden 18 november - 8 december genomför Telge Nät och Telge Återvinning en årlig kundundersökning. Det innebär att du som kund kan bli uppringd av undersökningsföretaget CMA Research AB, Origo Group.

På uppdrag av Telge Nät och Telge Återvinning kommer undersökningsföretaget att ställa ett antal frågor till dig som är boende eller har företag i Södertälje kommun. Dina åsikter är värdefulla för att vi ska kunna utveckla våra tjänster och göra det bättre att bo, verka och leva i Södertälje. Vi hoppas därför att du vill vara med och svara på några frågor.

Resultatet av undersökningen presenteras här på telge.se under 2020.

Frågor eller funderingar?

Om du har frågor eller vill veta mer om undersökningen, kontakta Kicki Carlsson, telefon 08-550 223 96 eller e-post: kicki.carlsson@telge.se