Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Kundundersökning

Publicerad den 05 januari

Under perioden 8 januari - 31 januari genomför Telge Nät och Telge Återvinning en årlig kundundersökning. Det innebär att du som kund kan bli uppringd av undersökningsföretaget CMA Research.  

På uppdrag av Telge Nät och Telge Återvinning kommer CMA Research att ställa ett antal frågor till dig som är boende eller har företag i Södertälje kommun. Dina åsikter är värdefulla för att vi ska kunna utveckla våra tjänster och göra det bättre att bo, verka och leva i Södertälje. Vi hoppas därför att du vill vara med och svara på några frågor.

Resultatet av undersökningen presenteras här på telge.se under mars 2018.

Frågor eller funderingar?

Om du har frågor eller vill veta mer om undersökningen, kontakta Nina Rydstedt, telefon 08-550 222 56 eller e-post: nina.rydstedt@telge.se