Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Inte bara en bi-syssla

Fjäril och bin på blomma
Publicerad den 13 maj, 2020

Mellan den 16–24 maj är det Pollineringsvecka* och Södertälje kommun har tagit fram en Pollineringsplan, men vad innebär det? De senaste åren har antalet pollinatörer, som bin och humlor, minskat kraftigt. Dessa små djur är livsviktiga för oss och behövs för vår biologiska mångfald och matproduktion.

Människan är helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. En tredjedel av allt vi äter är beroende av pollinering. Om bin och humlor försvinner kommer vi inte längre ha tillgång till jordgubbar, äpplen eller tomater. Även flugor, skalbaggar och fjärilar tillhör de insekter som pollinerar.

Att det blivit mindre pollinatörer i naturen beror på många olika faktorer.

- Bristen på blommande växtarter och naturliga bomiljöer är de största orsakerna till att bin och andra pollinerande insekter minskar, berättar Monica Eriksson, miljö- och arbetsmiljökoordinator på Telge.

Öka mångfalden

En tredjedel av Sveriges 270 vilda biarter är hotade och minskar i antal och riskerar att försvinna på sikt. För att pollinatörerna ska bli fler igen behöver det finnas mat till dem under hela växtsäsongen. Nu har Södertälje kommun tagit fram en plan för hur livsmiljöerna för pollinatörer kan förbättras.

Pollineringsplanen antogs den 3 april 2020 av kommunstyrelsen i Södertälje. Planen, som gäller mellan 2020–2022 visar hur kommunen ska förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter att överleva i staden genom att öka den biologiska mångfalden.

- Även vi på Telge arbetar med åtgärder för att hjälpa våra pollinerande insekter. Som tur är kan vi med ganska små insatser gynna våra pollinatörer bl.a. genom att välja att köpa ekologisk mat och att göra växtval så att bin har tillgång till blommar från tidig vår till sen höst. Vi kan även bygga vildbiholkar - gärna av material som vi redan har som kottar, bamburör och träbitar. Vi på Kvalitets- och miljöstaben byggde ett antal insektsholkar i fjol på en teamaktivitet och dessa sitter nu uppe på innergården på Storgatan 42, förklarar Monica.

Blommande ängar

Telge Bostäder har förbättrat för våra pollinatörer och gjort flera olika aktiviteter runt om i sina bostadsområden.

Årligen anordnar Telge Bostäder och Telge Hovsjö trivseldagar där hyresgästerna bjuds på en rad olika aktiviteter och i fjol byggdes insektsholkar tillsammans med de boende i Fornhöjden, Geneta och Lina Hage.

I Lina Hage finns också Telge Bostäders Ekoslinga där en av stationerna är en äng där det växter vildblommor vilket gynnar pollinatörerna. Här finns även en bikupa som ger god honung.

I Hovsjö har man istället för att så gräs på marken i och runt bostadsområdena valt att anlägga äng på vissa ställen. En av de arbetsuppgifter som förra årets feriepraktikanter fick ta sig an i Hovsjö var även att plantera blommor i rabatterna.

Arbetet med att anlägga äng fortgår även denna sommar så fler bostadsområden kommer att få blomstrande fält.

- Flera avdelningar har deltagit i en miljöutbildning ifjol där betydelsen av hur viktigt det är att vi hjälper våra små pollinerare har lyfts, berättar Monica.

Skapa ekosystemtjänster

Men bostadsbolaget är inte det enda som hjälper våra pollinerare. Telge Fastigheter planerar en egen miljöutbildning med fokus på ekosystemtjänster och vad man kan göra för att gynna pollinatörerna samt att man ska kika på de åtgärder som ska genomföras kommande år enligt pollineringsplanen.

Fastighetsbolaget jobbar kontinuerligt med insatser som gynnar våra pollinatörer. Bland annat arbetar Telge Fastigheter med att spara, stärka och skapa ekosystemtjänster inom flera utemiljöprojekt och ett exempel är gården som tillhör Lina Förskola. Här har det planterats bärbuskar, blommande träd och en fjärilsäng.

Gör stor nytta

Även Tom Tits Experiment hjälper våra pollinatörer. Här har man under lång tid arbetat för en hållbar park och trädgård med perenna växter, ätbara örter och bärgivande träd.

- I år har vi sått extra mycket bidragsgivande ettåriga växter i gamla och nya rabatter för att visa på hur man enkelt och för en låg kostnad kan göra stor nytta för våra pollinatörer, säger Tobias Fredricson, trädgårdsmästare på Tom Tits.

Tom Tit har även lämnat områden i parken lite vildvuxna för att gynna flera artgrupper av pollinatörer och deras larver men även för att pollinatörerna ska ha några ställen att övervintra på.

*Pollineringsveckan är en idé som lanserats av nätverket Pollinera Sverige för att sprida kunskap om vad alla bin, humlor fjärilar, flugor och skalbaggar behöver för att överleva.

För dig som vill veta mer

  • I Sverige är det främst insekter som fungerar som pollinatörer. Bland insekterna är det framförallt tambin, vildbin och humlor som står för pollineringen, men även andra insektsgrupper som blomflugor och fjärilar har stor betydelse.
  • Södertälje Kommuns pollineringsplan har tagits fram av Samhällsbyggnadskontoret i samarbete med Miljökontoret och de fastighetsägande Telgebolagen. Syftet med är bland annat att visa på vad berörda verksamheter i kommunkoncernen kan göra för att arbeta mot det långsiktiga målet och hur samverkan kan ske med andra aktörer.
  • Här hittar du förslag på växter som förser, humlor, bin, fjärilar och andra pollinatörer med nektar och pollen: Växter för pollinatörer
  • Här finns en broschyr att ladda ned från Pollinera Sverige: Pollineringsskolan