Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Hyresöverenskommelse gällande parkeringar och garage för 2016

Publicerad den 01 mars

Telge Bostäder och Hyresgästföreningen region Stockholm har träffat en överenskommelse om parkeringsplatser och garage i de fastigheter som omfattas av gällande förhandlingsordning mellan parterna.

Hyran för garage och bilplatser höjs från 1 april 2016 med 1,0 %. Denna överenskommelse gäller inte för kvarteret Gemsen 1 och 4, Stockholmsberget.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på kundservice, 08-550 221 00 eller bostader@telge.se.