Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Hyreshöjning för välutrustade lekplatser och gemensamma aktivitetsytor

Publicerad den 01 februari

Telge Bostäder och Hyresgästföreningen är överens om att välutrustade lekplatser och gemensamma aktivitetsytor ger ett ökat värde för hyresgästerna. Vi har därför tecknat en överenskommelse om att de lägenheter som ligger nära en välutrustad lekplats får en höjning med 30 kr per lägenhet och månad.

En inventering har under hösten/vintern gjorts av samtliga lekplatser. De lekplatser som är att betrakta som välutrustade kommer att få en höjning av hyran från och med 2016-04-01. Alla berörda hyresgäster informeras via brev under februari 2016.

Vid fastställande om en lekplats är välutrustad har vi tittat på faktorer som hur många lekredskap det finns, hur lekplatserna är sammansatta och trivselkänslan.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på kundservice, 08-550 221 00 eller bostader@telge.se.

Vanliga frågor och svar

Vad menas med en välutrustad lekplats/gemensam aktivitetsyta?

Alla våra lekplatser ser inte likadana ut, platserna för lekplatserna har olika förutsättningar och under årens lopp har hyresgäster i olika områden efterfrågat olika lekutrustningar. Det finns riktlinjer för vad som är att betrakta som en välutrustad lekplats, flera faktorer spelar in så som antalet lekredskap, sammansättningen av lekparken och trivselkänslan.

Exempel på lekredskap är sandlådor, gungor, gungdjur, rutschkanor, klätterställning, lekhus, utegym och balansredskap. Till detta räknas även boule-, fotboll- och basketplaner. En välutrustad lekplats ska även vara i gott skick vilket innebär att den befintliga utrustningen ska vara fullt fungerande.

Jag betalar redan hyra, varför ska jag som hyresgäst betala extra för en välutrustad lekplats?

Telge Bostäder och Hyresgästföreningen har tillsammans kommit överens om att värdet för en lägenhet som har nära till en välutrustad lekplats är högre än för en lägenhet som inte ligger nära en välutrustad lekplats. En välutrustad lekplats har värderats till att det påverkar hyran med 30 kr per månad. 

Jag använder aldrig lekplatsen, måste jag betala ändå?

Ja. En lägenhets värde är oberoende av vem som för tillfället bor i den. Olika individers skilda värderingar och behov påverkar inte värdet på lägenheten.

Om till exempel hyresgästerna i ett hus har tillgång till välutrustade lekplatser, innebär detta inte att värdet på lägenheten är högre för de hyresgäster som har barn och lägre för de hyresgäster som inte har barn.

De som kommer utifrån och leker på lekplatsen, varför betalar inte de?

En del av värdet är att lekplatsen ligger nära fastigheten. Att andra människor än våra hyresgäster använder lekplatsen är inget vi kan påverka. 

Jag har inte fått något nytt på vår lekplats, varför har hyran ändå höjts?

Överenskommelsen med Hyresgästföreningen innebär att de befintliga lekplatserna som är att betrakta som välutrustade utan några justeringar genererar en ökad månadshyra med 30 kronor.

Vad går intäkterna till?

Hyrespengarna ska täcka in många olika områden. Den allra största delen går till fastighetsunderhåll, reparationer och uppvärmning. För att göra det överskådligt har vi utgått från en hundralapp och fördelat kostnaderna storleksmässigt över hundralappen.

Den absolut största enskilda posten är planerat underhåll och reparationer (22 kr). Här ryms underhåll och reparationer av bland annat tvättstugor, hissar, lekplatser och fasader. Även renovering av lägenheter och byten av vitvaror ingår i summan. Uppvärmningen av bostäderna motsvarar 16 kr. Kostnader för fastighetsskötsel (9 kr) innebär bland annat snöröjning, gräsklippning och trappstädning samt vår egen arbetstid för att ta hand om sopor och skräp. Vattenförbrukning, el till lampor i trapphus, källare och utomhusbelysning samt sophämtning kostar 7, 4 respektive 3 kronor. I posten övriga fastighetskostnader (2 kr) ingår bland annat försäkringar och inkassokostnader.

Resterande poster står fastighetsskatt (3 kr), administration (8 kr), avskrivningar på investeringar som gjorts tidigare år (16 kr) och räntor på lån (10 kr) för.

Kommer alla lekplatser att bli välutrustade?

Nej, vi tittar på respektive lekplats möjligheter och behovet i området.

Här kan du se vilka lekplatser som är välutrustade

Bergvik Barrstigen 10-12 och Kottstigen 5
Brunnsäng Bergsättravägen 4 och 35
Bårstabergen Järpstigen 20, Orrstigen 7, 14 och 16
Bårstafältet Krukmakarvägen 25
Centrum Karlslundsgatan 6-8
Fornhöjden Fornbacken 57-75
Geneta Klockarvägen 51-61, 57-75, 63-73 och 87-97
Grusåsen Algatan 22 och Östergatan 22-24
Järna Bergsgatan 4-12, 14-24, 26-34, Industrigatan 12 och Mossvägen 3
Karlhov Björknäsvägen 34
Mölnbo Skolvägen 12-14
Ronna Skiftesvägen 14, Sköldvägen 2-4
Rosenlund Frödingsvägen 13 och Höglandsvägen 15
Saltskog Barrtorpsvägen 5
Viksängen Grödingevägen 30
Västergård Erikshällsgatan 39-51