Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Hyresförändring för välutrustade lekplatser och gemensamma aktivitetsytor

Publicerad den 03 november

Vi på Telge Bostäder och Hyresgästföreningen har tecknat en överenskommelse om att välutrustade lekplatser och gemensamma aktivitetsytor kommer att ge en höjning av hyran med 30 kr per lägenhet och månad, 2015 års hyresnivå.

Just nu pågår en inventering av våra lekplatser/gemensamma aktivitetsytor. När den är klar vet vi vilka lekplatser/aktivitetsytor som bedöms som välutrustade. Uppskattningsvis kommer det att vara klart under tidig vår 2016.

Vi kommer att skicka ut information till de hyresgäster som blir berörda av hyreshöjning minst en månad innan det sker.