Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Hjälp oss att bli bättre

Två personer som pratar med varandra. En pratbubbla som säger Vi lyssnar på dig
Publicerad den 3 mars, 2021

Vi arbetar ständigt för att bli en bättre hyresvärd för dig. En del i vårt arbete är att samla in dina synpunkter på vad du tycker om oss via vår kundundersökning.

Vi genomför hela tiden kundundersökningar via en enkät som skickas till dig, antingen digitalt eller som brev i brevlådan. Du kanske inte får enkäten samtidigt som din granne, det beror på att vi sprider ut utskicken över hela året.

Det gör vi för att få en bredare bild och för att få värdefull återkoppling under hela året istället för att samla in allas svar samtidigt.

Varför är ditt svar viktigt för oss?

Jo, för att ju fler svar vi kan få in från olika delar i Södertälje och från olika hyresgäster, ju bättre bild får vi av vad vi kan förbättra för just dig och dina grannar i er stadsdel.

Du är anonym i dina svar men om du vill kan du lämna dina kontaktuppgifter för fortsatt dialog med oss.

När du svarat på enkäten är ditt arbete gjort. Då är det vår tur att ta vid och arbeta för att skapa förbättringar utifrån vad du tycker om oss.

Tack för hjälpen!