Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Helikopterbesiktning av luftledningar

Publicerad den 2 maj, 2019

Under veckan genomför vi på Telge Nät besiktning av luftburna elledningar med hjälp av helikopter. Syftet är att upptäcka träd och annat som kan ligga på ledningar och utgöra en risk för störning.

Området helikoptern kommer att flyga över hela Södertälje. Helikoptern kommer att flyga relativt lågt vilket i vissa fall kommer uppfattas som störande även om ljudet försvinner snabbt. 

Vi gör besiktningen för det är viktigt att träd eller annat som ligger mot eller hänger över ledningarna plockas bort innan det blir några problem för våra kunder.