Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Fuktskador i Lunas kontorsbyggnader

Cementredskap uppställda mot en vägg
Publicerad den 11 december, 2019

Telge Fastigheter har upptäckt fuktskador i fastigheten Luna 8. Bolaget ser allvarligt på skadorna och har tagit hjälp av sakkunniga för att kunna bedöma skadornas omfattning och hur dessa ska åtgärdas. De byggnader som berörs är Lunas kontorsbyggnader, inte Lunagallerian.

Fastigheten är byggd i slutet av 70-talet och skadorna är resultatet av att byggnadsdetaljer i ytterväggarna inte längre klarar att stå emot fukt utifrån. Vatten har kunnat ta sig in och har med tiden förorsakat fuktskador i väggkonstruktionen.

Telge Fastigheter har idag högsta prioritet på att hitta så bra tillfälliga lösningar för hyresgästerna som möjligt.