Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Framtiden börjar i hamnen

Publicerad den 10 oktober

Södertälje Hamn är en välkänd del av Södertälje, och de flesta har nog sett de stora fartyg som lägger till där. 

Men vad görs i hamnen, egentligen? Och varför är den viktig för Södertälje? Robert Tingvall, vd för Södertälje Hamn, berättar: 

- Hamnen är en viktig knutpunkt för godshanteringen i Mälardalen och Stockholmsregionen. Vi har ett unikt geografiskt läge som gör oss till en viktig länk för gods som ska transporteras mellan sjö, land och järnväg.

Hamnens kunder är rederier, järnvägsoperatörer, speditörer och varuägare. Varje dag anlöper cirka fyra fartyg hamnen för att lasta och lossa sitt gods. Godset kan vara alltifrån flytande bränsle (kallas också flytande bulk) till byggmaterial som betongelement och till och med husmoduler. Dessutom är containerhantering en stor och betydelsefull del. Under höst, vinter och vår anlöper flera fartyg i veckan till Igelstakajen. Där lossas brännbart material till Söderenergi och blir sedan till fjärrvärme i bland annat Södertälje. Hamnen är en viktig del i att utveckla en hållbar Södertäljeregion. 

- Om vi flyttar över mer trafik från väg och järnväg till sjöfart har vi massor att vinna, både miljömässigt och ekonomiskt, berättar Robert. Och det är vårt fokus, att fortsätta leda och driva den utvecklingen i framtiden. 

Lilla ordlistan

  • Anlöpa: Att lägga till i en hamn.
  • Lastning och lossning: När gods lastas på och av ett fartyg.
  • Flytande och fast bulk: Last som kommer oförpackad, i motsats till den som kommer i container. 

Mer från nyhetsbrevet:

Södertäljes härliga unga
Från Mälaren till kranen
Nu är alla Södertäljes barn miljönärer