Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Nya rutiner för återvinnings­fakturan

Publicerad den 16 september

Från och med april ändrar vi rutinerna för faktureringen av hushållsabonnemang, trädgårds- och fritidsabonnemang.

Tjänsterna faktureras på en och samma faktura i efterskott fyra gånger per år. Tidigare har vi skickat ut separata fakturor per abonnemang och två gånger per år.

Så här kommer faktureringen att gå till

  • Januari, februari och mars faktureras i början av april.
  • April, maj och juni fakturerars i början av juli.
  • Juli, augusti och september faktureras i början av oktober.
  • Oktober, november och december faktureras början av januari 2016.