Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Fler fria besök och sänkt avfallstaxa

Publicerad den 09 januari

Från den 1 januari 2019 ökades antalet avgiftsfria besök på våra återvinningscentraler från 18 till 25. Dessutom sänktes avfallstaxan för alla Södertäljebor.

Fler fria besök för privatpersoner på återvinningscentralerna

Från och med den 1 januari får du som privatperson i Södertälje 25 avgiftsfria besök på våra återvinningscentraler Returen och Tveta. Besöken är registrerade på ditt besökskort, som du behöver för att komma in. Så här beställer du besökskort.

Avgiften för företag är oförändrad.

Sänkt avfallstaxa

Avfallstaxan för 2019 har sänkts med fyra procent enligt beslut som togs i kommunfullmäktige i december 2018.

Läs mer om avfallstaxan.

Frågor eller funderingar?

Om du har frågor kring våra återvinningscentraler, besökskort eller avfallstaxa så är du välkommen att kontakta Telge Återvinnings kundservice på telefon 08-550 222 33 eller mejl atervinning@telge.se