Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Nu bygger vi fler bostäder

Publicerad den 09 februari

Telge Bostäders nyaste byggprojekt ser snart dagens ljus. Tre fastigheter ska det bli – det högsta hela 16 våningar – på toppen av Stockholmsberget i Grusåsen. Vägen dit har varit lång, men under andra kvartalet av 2016 ska spaden sättas i jorden.

Just nu pågår projekteringen inför den kommande bygglovsansökan, vilket innebär ett mer detaljerat utrednings- och förberedelsearbete där husens och den yttre miljöns utseende tittas på. I samarbete med samhällsbyggnadskontoret har en detaljplan för området tagits fram.

De tre husen kommer alla att vara så kallade lågenergihus som värms med fjärrvärme och utrustas med solceller på taken. Fasader och balkongräcken är också möjliga ytor för energiproduktion. Planer finns även på en bilpool och laddstolpar för elbilar.

Fakta Stockholmsberget

Antal fastigheter: tre punkthus, det högsta 16 våningar, övriga två 7 våningar.
Antal lägenheter: 120-140 st.
Storlek: 2-4 rum och kök.
Planerad byggstart: kvartal 2 2016.
Planerad inflytt: 2018.

Läs också om: