Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Farliga ämnen i avloppsvattnet

Publicerad den 10 juni

Varje dag skickas 30 000 kubikmeter avloppsvatten från Södertälje till Himmerfjärdsverket för att renas och återföras till naturen. Men mängden farliga ämnen och mediciner som spolas ner blir allt större och riskerar att skada djur och natur. För att minska de farliga utsläppen arbetar Telge Nät och miljökontoret bland annat med att få verksamheter att byta till miljöklassade produkter. Men den största mängden tungmetaller och mediciner kommer faktiskt från hushållen.

- Det är jätteviktigt att man bara spolar ner sådant som kommer från kroppen i avloppet, berättar Marcus Birgersson, planeringsingenjör på Telge Nät. Mediciner ska lämnas tillbaka till Apoteket, farligt avfall ska till återvinningscentralen och skräp ska slängas i soptunnan.

Vanliga mediciner som släpps ut i havet är värktabletter, antibiotika och hormonpreparat. De bidrar till att miljön blir dålig för vattendjuren. Som exempel har fiskarnas fortplantning hämmats av hormonpreparaten. De gör hanarna sterila.

Att tvätta bilen hemma bidrar också till att miljön blir förgiftad. Oljerester, tungmetaller och kemikalier spolas rakt ut i våra vattendrag och i naturen. Det är mycket bättre att tvätta bilen i en auktoriserad biltvätt istället. Där renas vattnet vid anläggningen och alla farliga ämnen tas om hand på rätt sätt.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar vårt dricks- och avloppsvatten i Södertälje. 

Mer från nyhetsbrevet:

Telge Bostäder förenklar sopsorteringen
Vi ses på Kringelfestivalen
Sommar i Södertälje