Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

En väg in på arbetsmarknaden

En gruppbild med sju personer
Publicerad den 20 mars, 2020

Att jobba som portvakt ger en möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Av de 32 personer som sedan 2014 arbetat som portvakter för Telge Bostäder och Telge Hovsjö har hela 23 personer fått jobb.

– Vi är otroligt glada över att så många av våra portvakter gått vidare till en anställning eller studier efter sin tid hos oss, säger Gulseren Buyukbalik, enhetschef arbetsmarknad och Bo projekt för Telge Bostäder och Telge Hovsjö.

Av de portvakter som arbetade i Hovsjö 2018-2019 var det sju av nio personer som fick annat jobb efter avslutad tjänst.

En viktig länk

Tillsammans med Arbetsförmedlingen startade Telge Bostäder och Telge Hovsjö ett arbetsmarknadsprojekt med portvakter år 2014. Förutom att fler får en chans att komma ut i arbetslivet, samt får erfarenheter som leder till vidare arbete, ökar portvaktsprojektet tryggheten i de bostadsområden där projektet bedrivs.

– För tillfället finns det totalt fem portvakter i området Hovsjö och två i Fornbacken. Till hösten är målsättningen att det även ska finnas portvakter på plats i Lina Hage, förklarar Gulseren och fortsätter:

– Detta projekt har ökat kundnöjdheten gällande städningen av våra fastigheter och har fått individer som står utanför arbetsmarknaden att komma in på den öppna arbetsmarknaden. En bidragande faktor till det är att de får uppdaterade arbetsintyg och referenser tillsammans med ett bättre självförtroende.

Portvakterna får utbildning i lokalvård och ansvarar för varsin gård samt trappuppgångar, tvättstugor och allmänna utrymmen i de olika områdena. I arbetsuppgifterna ingår också att dela ut viktig information, kommunicera med hyresgästerna, visa lägenheter för nya hyresgäster och informera om sopsortering och bokning av tvättider. Portvakterna blir en viktig länk mellan bostadsbolag och hyresgäster.

Engagerade personer

Sanaa Hammo började i januari arbeta som portvakt i Hovsjö och trivs mycket bra med sitt arbete.

– Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och ingen dag är den andra lik. Man känner att man behövs och gör nytta, säger Sanaa som också själv bor i Hovsjö.

Portvakterna projektanställs under två år och Linda Ashur är inne på sitt sista år som portvakt. Hon arbetar i Fornbacken.

– Arbetet är väldigt socialt då de som bor i området ofta tar kontakt med oss för att ställa frågor eller så söker vi upp de som bor i området för att förklara hur saker och ting ligger till, berättar Linda.

Ett stort engagemang och en vilja att komma ut i arbetslivet är två viktiga faktorer för att kunna få jobb som portvakt. Att de sju som arbetar som portvakter idag har dessa kvalifikationer råder det ingen tvekan om.