Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Eldningsförbud i Stockholms län

Publicerad den 18 juli

Länsstyrelsen har fattat ett nytt beslut om eldningsförbud i Stockholms län. Det är dock fortsatt generellt eldningsförbud i Stockholms län. På mark som ägs av Telge Bostäder och Telge Hovsjö råder fortfarande det tillfälliga grillningsförbud vi tidigare införde.

Det nya beslutet innebär att du, under förutsättning att det sker på ett sätt som omöjliggör brandspridning får grilla på din egen tomt eller din innergård förutsatt att värden tillåter det.

All form av grillning är förbjuden på mark som ägs av Telge Bostäder och Telge Hovsjö

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster och innebär att alla former av öppen eld är förbjuden.

Länsstyrelsens beslut om nytt eldningsförbud omfattar hela Stockholms län från och med den 30 juli 2018, klockan 17:00.

Du kan läsa mer om vad som gäller på Södertörns brandförsvars hemsida: Eldningsförbud och på Länsstyrelsens hemsida: Beslut om eldningsförbud i Stockholms län

Södertörns brandförsvar har även information på andra språk: Fire ban in other languages