Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Eldniningsförbudet upphävt

Publicerad den 13 augusti, 2020

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med kl. 12.00 den 31 augusti 2020.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.

Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Om du vill veta mer