Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Ekoslinga i Lina Hage

Publicerad den 12 juni, 2019

Telge Bostäder har byggt en promenadslinga i Lina Hage som visar upp ekosystemtjänster i vår vardag.

Så vad betyder ekosystemtjänster? Vi kan säga att det är sådant som händer och görs i och av naturen som vi människor drar nytta av. Oftast helt gratis, dessutom! Naturen ger oss människor rent vatten, mängder av olika träd och växter, hav med fiskar, ett myller av olika djur, ren luft och maskar som ser till att det finns fin odlingsjord. Allt det här är exempel på ekosystemtjänster.

I Lina Hage kommer promenadslingan att visa några av de ekosystemtjänster som vi kan uppleva i just det här området. Här kan du bland annat se och lära dig mer om: luftrening, rekreation, kolbildning och lagring, djurens och insekternas naturliga livsmiljö och om bin och pollinering. För alla promenadsugna barn finns det spännande lekutrustning att upptäcka längs promenadslingan. För att barnen ska få uppleva de naturliga materialen från skogen på att lekfullt sätt har all lekutrustning fått behålla sin ursprungliga form.

Ekoslingan i Lina Hage invigdes den 7 juni 2019. Passa på att ta en lärorik och hälsosam promenad i sommar.