Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Släcker du lampan 30 mars?

Publicerad den 29 mars

Lördagen den 30 mars är det återigen dags för Earth Hour som är en internationell manifestation för klimatet. Årets tema är klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

En förutsättning för att vi ska få mat, frisk luft och rent vatten är att vi har en frisk planet. När klimatförändringarna fortsätter att accelerera och den biologiska mångfalden utarmas, måste vi sätta fokus på att prioritera och ta hand om vårt enda hem – planeten.

Varför släcker vi?

Earth Hour är en manifestation för klimatet, där vi genom att släcka lamporna kl. 20.30–21.30 visar att vi stödjer kampen.

Själva släckningen av lamporna ger ingen direkt påverkan på vare sig klimat eller strömförbrukning, och det är inte heller syftet. Däremot är det ett sätt att skicka en stark signal till världens beslutsfattare om att ta klimathotet på allvar. Det är också ett sätt att öka medvetenheten om klimatförändringen och se vad du själv kan göra.

Om alla på jorden levde och konsumerade som vi svenskar gör så skulle det behövas 4,2 jordklot. Så det finns all anledning för oss att fundera på hur vi kan bidra till att vara mer hållbara.

Biologisk mångfald i stället för enfald

Biologisk mångfald betyder enkelt uttryckt en stor variation av levande organismer av alla ursprung, i alla möjliga miljöer*. Motsatsen – biologisk enfald – innebär att några få arter dominerar. Ett rikt växt- och djurliv är en förutsättning för att våra ekosystem ska fungera och må bra.

Telgekoncernen arbetar på flera sätt med hållbarhet och energieffektivisering, men även med att bevara den biologiska mångfalden. Här är några exempel:

  • Telge Energi arbetar med hållbar vattenkraft i Ångermanälven. Projektet syftar till att gynna både djur och natur och visa att det med enkla medel går att bedriva en seriös vattenkraftsproduktion med liten påverkan på djurliv och bebyggelse. Det är första gången som ett projekt av det här slaget har gjorts i en av de stora vattenproduktionsälvarna i Sverige.
  • Telge Bostäder och Telge Hovsjö erbjuder odlingslotter på gårdarna i Hovsjö och Fornhöjden. Det pågår även ett projekt för att anlägga en så kallad ekosystemslinga i Lina, där bland annat bikupor, odlingsmöjligheter och fruktträd kommer att finnas.
  • Telge Fastigheter har vid bygget av Viksbergsskolan fokuserat på ekosystemtjänster** genom att bland annat bevara stora grönytor, ha en skolgård som består av naturmark, gräsyta och stenmjöl. Här finns även flera fruktträd och vid utgången från skolans kök finns planteringslådor.
  • Tom Tits Experiment har många exempel på arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster, bland annat är det temat för hela Norra parken. Parken gjordes om helt och öppnade för besökarna sommaren 2017. Här är alla träd och blommor valda för att främja fåglar och insekter, i dammen finns vattenrenande växter och besökarna kan följa ett spår för att lära sig mer om ekosystemtjänster. Ett annat exempel är bikuporna på förskolans tak.

Vad gör Telge under Earth Hour?

Telge Fastigheter släcker ner alla de publika ytorna i Lunagallerian för att visa sitt stöd för klimatarbetet. Södertälje kommun släcker lamporna i Stadshuset.

Telge Energi gör en kampanj för att öka medvetenheten om vad vi kan göra för att leva mer hållbart. Måndagen efter Earth Hour följs kampanjen upp med en uppmaning att inte bara agera hållbart just under timmen då lamporna släcks, utan fortsätta göra rätt val för klimatet hela året. Andra exempel på aktiviteter är ett fint erbjudande till nya kunder.

Vad kan du göra?

Vi kan alla bidra till att uppmärksamma klimatfrågan genom att släcka på våra arbetsplatser. Glöm inte att stänga av datorn och skärmen och släcka bordslampan. Det kan vi göra varje dag.

Och så kan du förstås släcka hemma, tända ett stearinljus och fundera på hur du kan börja agera för att bidra till ett bättre klimat.

Läs gärna mer om Earth Hour på WWF:s hemsida

*Definition enligt FN:s konvention om biologisk mångfald: Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

** Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystemen som gynnar oss människor, som upprätthåller eller förbättrar vårt välmående och våra livsvillkor.