Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Släck - och höj din röst för planeten

Logotype WWF och Earth Hour
Publicerad den 25 mars, 2020

Lördagen den 28 mars är det återigen dags för Earth Hour som är en internationell manifestation för klimatet. Fokus riktas även i år mot klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Årets tema är Släck – och höj din röst för planeten. 

Under Earth Hour som initierats av Världsnaturfonden, WWF uppmärksammas vår planets största utmaningar: klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Genom att människor över hela jorden går samman och släcker lamporna en timme för klimatet skickas en stark signal till världens beslutsfattare om att ta klimathotet på allvar. Det är också ett sätt att öka medvetenheten om klimatförändringarna och se vad du själv kan göra.

Själva släckningen av lamporna ger ingen direkt påverkan på vare sig klimat eller strömförbrukning, och det är inte heller syftet.

Ett speciellt år i år

I år ställs evenemang under Earth hour in på grund av coronaviruset. Men du kan ändå delta i Earth Hour. Det finns många webbaserade arrangemang och du kan alltid höja din röst genom att släcka lamporna hemma på kvällen och innan du lämnar din arbetsplats på fredagen.

Vill du ta tekniken till hjälp finns många bra appar att ladda ner och använda. WWF tipsar om flera hållbara appar.

Vad gör vi på Telge?

Både Södertälje kommun och vi inom Telgekoncernen arbetar på flera sätt med hållbarhet och energieffektivisering, men även med att bevara den biologiska mångfalden. Här är några exempel:

Telge Bostäder

Sommaren 2019 anlades en ekoslinga i Lina Hage där besökarna får lära känna viktiga delar av vårt ekosystem och vilken positiv inverkan de har på vårt dagliga liv. Där finns också en bikupa och hyresgäster och barn i området har fått vara med och slunga honung. Telge Bostäder installerar även solceller på fastigheter och arbetar med materialbasen Sunda Hus vid upphandling för att få miljövänliga materialval vid byggnationer och renoveringar.

Telge Nät

Telge Nät har en våtkompost i Hölö. Där samlas toalettvattnet in från hushållen i Hölö och behandlas för att sedan användas som gödsel. Målet är att minska påfrestningarna på miljön och samtidigt bidra till ett mer hållbart jordbruk.

Telge Energi

Förutom att erbjuda ren el till Sveriges elkonsumenter, delar Telge Energi ut Children’s Climate Prize, ett internationellt pris för att uppmärksamma unga klimathjältar. Telge Energi har även ett projekt i Ångermanälven som syftar till att gynna både djur och natur genom att visa att det med enkla medel går att bedriva seriös vattenkraftsproduktion med liten påverkan på djurliv och bebyggelse.

Telge Fastigheter

Installerar solceller på flera fastigheter och arbetar med materialbasen Sunda Hus vid upphandling för att få miljövänliga materialval vid byggnationer och renoveringar. Tar hänsyn till känslig natur och biologisk mångfald vid nybyggen, till exempel då Viksbergs skolområde byggdes. Telge Fastigheter installerar även Miljönären för enklare sortering i kommunens verksamhetslokaler.

Tom Tits Experiment

Här finns många bra exempel på arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster, bland annat hela Norra parken. Parken gjordes om helt och öppnade för besökarna för tre år sedan. Här är alla träd och blommor valda för att främja fåglar och insekter, i dammen finns vattenrenande växter och besökarna kan följa ett spår för att lära sig mer om ekosystemtjänster. I parken finns även ett vindträd som omvandlar vinden till el och på förskolans tak finns bikupor.

Mer information

Läs mer om Telges miljö- och hållbarhetsarbete.