Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Din insats gör skillnad

Publicerad den 28 september

Genom att sortera och återvinna ditt avfall bidrar du till att spara naturens resurser, till glädje för framtida generationer. Ditt avfall blir en del av kretsloppet.

Förpackningar blir nya förpackningar, oavsett om de är av glas, papper eller metall. Glas och metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Det gamla glaset sorteras, krossas och förädlas till nytt glas i ett oändligt kretslopp. Om vi alla återvinner våra metallförpackningar motsvarar den årliga energibesparingen uppvärmningen av 13 900 småhus.

Gårdagens tidning återanvänds till morgondagens nyheter eftersom pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten. Efter det går den till förbränning som i sin tur blir fjärrvärme. Energin från en dagstidning som återvinns motsvarar tillräckligt för att koka 38 koppar kaffe.

Plaståtervinning innebär stora vinster för vår planet, dels för att de flesta plaster tillverkas av råolja som pumpas upp ur jorden, och dels för att plasten inte hamnar i våra hav och natur om den istället återvinns. Att återvinna plast ger tydliga klimatvinster.

Tänk om vi skulle låta bli att sortera matvarorna i en livsmedelsbutik? Vi beslöt oss för att testa. Resultatet blev filmen du kan ses på denna sida.

Ps. I vår sorteringsguide listar vi hur du sorterar allt ditt avfall rätt.