Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Om brandskyddet på Torekällgymnasiet

Publicerad den 26 januari

Sedan oktober 2016 har Torekällgymnasiet drabbats av flertalet startade småbränder. Ingen av incidenterna har lyckligtvis lett till en större brand men för att förhindra att något allvarligare händer har Telge Fastigheter vidtagit en del åtgärder gällande brandskyddet.

Vad gör Telge Fastigheter?

Rent larmtekniskt har skolorna i Södertälje kommun ett av Sveriges bästa system. Vi har högre standard på våra larm än vad lagen kräver. I slutet av november 2016 genomfördes en heltäckande genomlysning av brandskyddet på skolan. Som ett resultat av det gjordes systemet snabbare så att larmet går direkt till räddningstjänsten och väktarbolag, istället för som tidigare efter tre minuters utrymningslarm.

Själva skolbyggnaden är indelad i så kallade brandceller. Det innebär att om en brand startas i en brandcell stängs dörrarna så snart larmet går. Man kan fortfarande ta sig ut men risken för rök- och eldspridning minskar. Varje månad och kvartal kontrolleras brandlarmet i skolan. Och en gång per år genomförs en kontroll av en extern firma. Vid den senaste kontrollen, i november 2016, blev resultatet mycket väl godkänt.

Frågor och svar

Hur fungerar skolans brandskydd?

När brandlarmet går igång skickas ett larm till räddningstjänsten och väktarbolaget. Fastigheten är också byggd i så kallade brandceller. Det innebär att om en brand startas i en brandcell stängs dörrarna så snart larmet går. Man kan fortfarande ta sig ut men risken för rök- och eldspridning minskar.

Vad har ni haft för incidenter på skolan hittills?

Vi har haft en brand i en papperskorg på skolan och på en toalett. Det har aldrig lett till en större brand men vi har fått åtgärda lite färg på väggarna och byta ut papperskorgen. Den stora skadan är snarare oroligheterna bland barn, personal och föräldrar.

Hur ofta genomförs kontroller av brandskyddet på skolan?

Telge Fastigheter genomför månads- och kvartalsprover och dessutom en årlig kontroll med hjälp av två olika externa företag. På kontrollerna testas allt från detektorer till att dörrarna stängs som de ska vid larm.

Hur lång tid tar det för räddningstjänsten att komma till platsen vid utryckning?

De är på plats efter cirka 10 minuter. Vid varje larmtillfälle är de och väktare på plats.