Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Bananskalsbussar och grötgödsel på stan

Publicerad den 20 september

I Södertälje har vi i över ett decennium sorterat matrester för att omvandla materialet till miljövänligt biobränsle och biogödsel i gröna påsen. Nu är vi en del av ett större, nationellt mål som innebär att hälften av allt matavfall ska återvinnas år 2018.

Idag källsorteras bara en fjärdedel av stockholmarnas matavfall. Det nationella målet 2018 är 50 procent. Det innebär att Stockholms län behöver fördubbla mängden insamlade matrester inom ett år. 

Telge Återvinning samarbetar med övriga kommuner i Stockholms län i en informationskampanj som startade förra året. Det handlar om att informera om hur du på ett enkelt sätt kan komma igång med källsortering av matavfall. Nu är det dags igen och under vecka 39-40 genomförs kampanjen ”sorteramatresten.se” i hela länet.  

Välkommen till sorteramatresten.se för att läsa mer om kampanjen och vad du kan göra för att bidra till en bättre miljö bara genom att slänga matresterna rätt.