Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Allmännyttans klimatinitiativ

Publicerad den 10 januari

Telge Bostäder och Telge Hovsjö har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans branschorganisation SABO har lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.

98 bostadsföretag med 371 356 lägenheter över hela landet har anslutit sig. Nu går även Telge Bostäder och Telge Hovsjö med i Klimatinitiativet.

- Ett av våra största fokusområden de närmsta åren är just hållbarhet, så att vara med i Allmännyttans klimatinitiativ känns självklart, säger Juan Copovi-Mena, vd för Telge Bostäder och Telge Hovsjö. Klimatinitiativet stämmer väl överens med flera av våra miljömål och satsningar. Vi har till exempel precis byggt och invigt vår första miljötvättstuga och vårt nya bostadshus på Stockholmsberget, byggs som miljöbyggnad silver, fortsätter Juan.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • en fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

- Att vi inom allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan känns både självklart och angeläget. Särskilt efter den här rekordvarma sommaren och budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Anders Nordstrand, vd på SABO. 

Vill du veta mer?

Mer information om Allmännyttans klimatinitiativ hittar du här.