Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vi tror på mångfald

På Telge strävar vi efter att ta tillvara den styrka som finns i mångfalden. Varje människa är unik och kan bidra.

Det är självklart att alla människor ska bemötas med respekt och värdighet, oavsett ursprung, kön, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder. Vi vet att olikheter berikar.

Senast ändrad: 26 april, 2018