Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Registerutdrag över registrerade personuppgifter

Du har enligt artikel 15 i Dataskyddförordningen rätt att begära ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter som finns om dig i våra register inom Telgekoncernen.

För att begära ett registerutdrag behöver du fylla i formuläret på den här sidan.

Handläggningstiden kan variera men du får tillgång till ditt registerutdrag senast 30 dagar från inkommen begäran. I särskilda fall kan vi behöva mer tid för att behandla din begäran (upp till två månader), om så är fallet kommer du att informeras om detta inom en månad.

Vilket eller vilka bolag önskar du registerutdrag från
Telge Nät, vilket/vilka områden
Vilket sätt önskar du få ditt registerutdrag?

Senast ändrad: 9 augusti, 2021