Publikhav i Almedalen, vy mot domkyrkan

Vi kommer att vara på plats i Almedalen

24-06-12 Telge AB, Telge Bostäder, Telge Återvinning

Under Almedalsveckan i Visby kommer vi på Telge delta i panelsamtal och seminarier. Telge Återvinning bjuder in till en heldag för att prata spännande utmaningar inom textilbranchen kopplat till återvinning.

– Telgekoncernen utvecklar och förvaltar en stor del av Södertäljes infrastruktur vilket ger oss kraften att vara ett ”samhällets möjliggörare” för den gröna omställningen. Jag känner inspiration och nyfikenhet inför vår resa till Visby där vi får möjlighet att diskutera lösningar och utmaningar, med branschkollegor och sakkunniga, samt att det är ett tillfälle att visa upp några av de fina initiativ som vi driver, säger Karin Medin, vd Telge AB och koncernchef.

Heldag med Telge Återvinning för att diskutera återvinning inom textilbranchen

Den 26 juni arrangerar vi på Telge Återvinning en heldag med fyra seminarier på temat textilåtervinning. Politiker, branschföreträdare, forskare och andra experter har bjudits in för att diskutera omställningen till hållbar produktion och konsumtion av kläder och andra textilmaterial.

Programmet

Plats: Strandvägen, H555, "Containerparken, Kruttornet".

Kl. 10.30-11.20
Den hållbara textilresan – vad betyder det?

Kl. 12.30-13.20
Vem har ansvar över textilierna?

Kl. 14.30-15.20
Hur samlar man in textilier till återbruk?

Kl. 16.30-17.20
Är en försorteringsanläggning svaret på den hållbara textilresan?

Telge Bostäder i paneldebatt om utmaningarna för kommunalägda bostadsbolag

På mötesplatsen Fastighetshubben den 26 juni kommer Krister Mellström, vd på Telge Bostäder, att ge sin och bolagets syn på ekonomiskt hållbart byggande i lågkonjunktur.

PFAS - vår tids evighetskemikalie, ett hot mot en cirkulär ekonomi

Karin Medin, vd Telge AB och koncernchef, kommer att delta i panelsamtal den 26 juni för att diskutera framtidens hantering av kemikalien PFAS i vårt dricksvatten.

Om Almedalsveckan

Almedalsveckan är en stor mötesplats som äger rum årligen i Visby på Gotland. Evenemanget pågår 25-28 juni. Under Almedalsveckan samlas aktörer från offentlig, privat och ideell sektor, tillsammans med politiker och media, för att diskutera viktiga samhällsfrågor.

Foto: Elin Nysten/Region Gotland