Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Ombyggnation Luna

Senast ändrad: 14 juni, 2021

Södertälje förändras

Här hittar du de senaste uppdateringarna kring vad som händer i kvarteret Luna. Här finns all information och vi uppdaterar hela tiden med aktuella händelser. Den nyfikne hittar Södertälje-historik och intervjuer med arkitekter, stadsplanerare och andra som är insatta i stadsutveckling.

Välkommen!

Mögelfritt i Luna 9

Resultatet från en mögelinventering i kvarteret Luna 9 visar att det inte förekommer mögel i byggnaderna. Nu kan lokalerna anpassas för nya hyresgäster.

I de byggnader som ingår i det kvarter som heter ”Luna 8”, där bland annat Lunagallerian ligger, gjordes en omfattande mögelinventering 2019. Mögel upptäcktes då i fasaderna.

Sättet som husen är byggda tillämpas inte längre, just för att det finns risk för mögelbildning. Naturligtvis har det funnits en oro att det även ska finnas mögel i kvarteret bredvid, i kvarteret ”Luna 9”.

Glädjande testresultat

Resultaten från mögelinventeringen i Luna 9 visar att det inte förekommer mögel i byggnaderna. Luna 9 är byggt några år tidigare och med ett annat byggnadssätt. Byggnaderna här har en annan konstruktion med andra material jämfört med Luna 8.

Fastighetsförvaltare Dikran Masso är nöjd med resultatet av mätningen:

– Det här är verkligen glädjande nyheter. Nu kan vi hyresgästanpassa lokalerna och göra fint till de nya hyresgäster som vill flytta in.

Tidslinje

 • 31 december 2022

  Gallerian kommer garanterat hållas öppen till den 31/12 2022. Därefter är öppettiderna beroende av när en ny detaljplan är antagen och när rivningen av kvarteret kan påbörjas. Alla hyresgäster kommer att få besked om detta minst 9 månader i förväg.

 • Maj 2021

  Utredningsarbetet påbörjas för rivningslov samt ny detaljplan.

 • April 2021

  Arbete med att bilda en projektorganisation startar.

 • Februari 2021

  Plankostnadsavtal tecknas mellan Södertälje kommun och Telge Fastigheter.

 • Oktober 2020

  Planansökan beviljas av Stadsbyggnadsnämnden i Södertälje.

 • Juli 2020

  Ansökan om ny detaljplan (planansökan) för Luna 8 inlämnas till Södertälje kommuns samhällsbyggnadskontor.

 • Juni 2020

  Kommunfullmäktige tar ett inriktningsbeslut om rivning för att bygga ett nytt Luna.

 • Maj 2020

  Telge Fastigheters styrelse beslutar att förorda rivning av kvarteret och att ansöka om ny detaljplan för Luna 8.

 • Februari - april 2020

  Kostnadsberäkningar för olika förslag på åtgärd av det befintliga samt riva och bygga nytt.

 • Januari 2020

  Teknisk undersökning klar med förslag på alternativa åtgärder.

 • November 2019

  Upptäckt av omfattande fukt- och mögelskador.

2021-06-14

Lunas tidsresa

1973

Hösten 1973 påbörjades rivning inför bygget av kvarteret Luna.

1973_webb

Foto tillhandahållet av Lars Johnson.

1976

1976 påbörjades bygget av Lunahuset, en gigantisk multifunktionell byggnad med parkering, kontor, kulturhus och shoppinggalleria. I Södertälje var Lunakvarteret det sista storbygget som kan kopplas till citysaneringen längs med Storgatan.

1977

I juni 1977 hade bygget av Luna nått taknivå.

1978

1978 invigs gallerian och då fanns här bland annat Luna Kulturhus som rymde stadsbibliotek och en konsthall. Förutom de kommunala verksamheterna rymdes också butiker och ett apotek – Kronan. I invigdes också Sveriges största keramiska skulptur, Dafnefontänen som skapats av Helga Henschen.

1979

1979 öppnade Drömbutiken som blev kvar i gallerian i hela 22 år.

1984

1984 är lokalerna i Luna uthyrda till 99 procent. Saluhallen, som är 600 kvm stor, är det område där det finns tomma lokaler.

1997

1997 öppnar tygaffären Athinas.

2006

2006 påbörjades en ombyggnad och renovering av Lunagallerian. Renoveringen gjordes en liten bit i taget, dels för att fördela kostnaderna men också för att orsaka så lite störningar som möjligt för butikspersonal och besökare. Genom att bygga om lite i taget kunde butikerna stanna kvar i sina lokaler. Nytt golv, ny belysning, ny ventilation och brandssystem samt ny entrédörr mot Storgatan var några av förändringarna som ingick i uppfräschningen av gallerian.

2008

2008 avslöjas planerna på att ett restaurangtorg, s.k. foodcourt ska öppna i Lunagallerian som ska göra det möjligt för flera hundra matgäster att låta sig väl smaka på något av de 8-9 olika matställena som det finns planer på att öppna. Detta år så byggs även delar av Försäkringskassans gamla lokaler om för att passa kommunala verksamheter. Nya glaspartier sätts upp på flera av butikerna och under 2009 ska resterande butiker få glaspartier.

2009

I april 2009 flyttar Handelsbanken ut från sina lokaler i Lunahuset och i november stängs Roxys gamla biograflokal. Två nya butiker ställdes i ordning – en till nya hyresgästen Carlssons kött & chark och den andra till valutaväxlingsbutiken Exchange. Hela gallerian hade nytt sandstensgolv – något som började läggas redan 2008 och entrén mot gågatan har nu en karuselldörr.

2010

Under 2010 välkomnas Clas Ohlsson in i gallerian. Deras butik ryms på två plan. In & Finn tog över lokalerna där Kapp Ahl tidigare hade sitt barn- och ungdomssortiment och ökade sin butiksyta med det dubbla.

2011

Optikerkedjan Smarteyes flyttade in i delar av Handelsbankens gamla lokaler. Skrivarverkstan Berättarministeriet som är en skrivarverkstad för barn och ungdomar öppnade på plan 3 och Manpower Telge Jobbstart flyttade in på Gästgivargatan 5. Helga Henschens vackra fontänstaty Dafne restaurerades. Statyn tvättades och färgen bättrades på. Fåglar och tavlor som tidigare legat nerpackade sattes upp på rätt plats i anslutning till statyn. Även ny belysning sattes upp som gjorde att Dafne mer kom till sin rätt.

I slutet på året, i december, flyttade Drivaeget-butiken in i nya lokaler på plan 4. Här kunde nya entreprenörer få hjälp med att starta företag. På plan 5 renoverades lokaler om för att passa Försäkringskassans verksamhet och på plan 8 byggdes det om för att passa kommunens och landstingets beroendeenheter. I gallerian fanns också pizzeria och gymkedjan World Class. Även Skatteverket har sin verksamhet i fastigheten. Även planerna på en Foodcort på bottenplanet tas upp igen.

2012

I början på 2012 öppnade Konditori Castello sitt bageri och café. Här kunde du köpa både fikabröd att ta med samt ta en paus över en kopp kaffe i caféet. På bottenvåningen, bredvid Systembolaget öppnade Teknikmagasinet och även Tele 2 öppnade butik i Luna detta år.

2014

I slutet på februari 2014 öppnade en Tårtdekorbutik i Luna.

2015

2015 lägger Drömbutiken ner sin butik. De hade då bedrivit sin verksamhet i 22 år i Lunagallerian.

2017

I november 2017 försvann Skoglunds Kött och Chark från gallerian.

2019

Hösten 2019 upptäcktes omfattande fuktskador i samtliga kontorsbyggnader i fastigheten Luna 8.

2020

Juni 2020 klubbade kommunfullmäktige ja till inriktningsbeslut om att riva hela Luna 8.

Tidigare bilder på kvarteret Luna

1916

1916_webb

Foto tillhandahållet av Lars Johnson.

1928

1928_webb

Foto tillhandahållet av Lars Johnson.

 

2021-02-28

Arkitekt Erik Werner

 • #lunagallerian

”I framgångsrika städer finns samlingsplatser där människor trivs.”

Många har nåtts av nyheten att hela kvarteret Luna ska byggas om. Erik Werner är arkitekten som efter några år utomlands återvände till sitt älskade Södertälje. I sitt yrke är han engagerad i stadsutveckling och vill lyfta ämnet. Vi fick en pratstund med honom om historia, nutid och framtid i en stad i förändring.

Varför tror du att så många är engagerade i Lunas framtid?

– Det är vanligt med starka känslor kring vad som händer i stadskärnan och många har åsikter. Att Luna rivs kommer att bli en stor omställning som påverkar många. Luna representerar en specifik tidsanda och symboliserar kulmen på Citysaneringen, alltså moderniseringen av Södertälje på 1960 och -70 talet.

Vad innebar citysaneringen för Södertälje?

 – Många i staden tyckte på den tiden att stora delar av byggnadsbeståndet stadskärnan hade för dålig standard och behövdes moderniseras. så man moderniserade. Mycket av den täta, småskaliga bebyggelsen revs för att ge plats åt ”ljus och rymd”, bredare gator och den framväxande biltrafiken. Detta har skapat ett trauma som lever kvar än idag. Många människor känner att mycket gick förlorat i moderniseringen. Samtidigt måste man komma ihåg att tidsandan var annorlunda på 50-talet. Historien och det traditionella förknippades med ett nyligen avslutat världskrig och många ville blicka framåt istället för bakåt. Idag ser vi en tydlig förändring i det avseendet, trenden går snarare mot en romantisering av det förgångna.

Vad medförde moderniseringen för Luna?

– Att ett 300 år gammalt gatunät försvann och fyra kvarter blev ett jättekvarter. Lunakvarteret byggdes för att vara en samlingspunkt för statliga myndigheter och blev en symbol för det moderna, offentliga Sverige. Samtidigt vet vi idag att många av de beslut som togs på 1960-talet inte föll så bra ut. Lunakvarteret kanske fungerade som planerat under en period, men har aldrig riktigt bidragit till en levande stad för människor. Kvarteret är som en mur som effektivt blockerat en naturlig öst/västlig passage. Sidogatorna har blivit bakgator med lastkajer, och folk håller sig på Storgatan. På kvällar och nätter är området nedsläckt och dött, säger Erik och fortsätter: – Tidsandan och visionen om det offentliga Sverige har gått förlorad och idag får andra värden symbolisera livskvalitet och framåtanda. Nu har vi chansen att tänka om och kanske återskapa lite av den variation i verksamheter, estetik och social närvaro som försvann när de äldre kvarteren revs.

Hur bygger man då, så att alla medborgare känner sig välkomna?

– Städer som bara är öppna för en socioekonomisk grupp tenderar att bli sterila och döda och förlorar den dynamik som bygger ett starkt stadsliv där människor trivs. Framgångsrika städer är platser dit folk söker sig för att det finns en variation och dynamik i mötet mellan såväl olika sorters verksamheter som olika sorters människor. Där finns kvällsekonomi som gör att staden inte dör när butikerna stänger. Där finns centrala bostäder för alla socioekonomiska grupper och där skapas möjligheter till möten, nya idéer, konserter och aktiviteter av olika slag. Det är det som är en levande stad. Vi har historiskt haft ett väldigt ensidigt fokus på handeln i centrala delar av Södertälje.

Vad tror du skulle vara en bra lösning för området nu när hela Lunakvarteret ska byggas om?

– En återskapad mindre kvarterskultur som förstärker flödet av människor på de öst/västliga tvärgatorna skulle vara bra för hela stadskärnan, liksom verksamheter som möjliggör en social blandning där folk kan mötas och träffas. Vi vet inte hur framtiden kommer att se ut, men vi vet att saker förändras så vi behöver en flexibel stadskärna med lokaler som kan användas till många olika saker på många olika sätt.

Det låter ju bra. Men mer? Om du får önska dig vad som helst?

– Då skulle jag vilja se en större offentlig byggnad i ett av de mindre kvarteren, helst det mot torget. En plats där alla känner sig välkomna, ett kulturhus vore fantastiskt och hör hemma här vid torget. Något hållbart, byggt i trä; en tydlig offentlig byggnad och en samlingsplats för södertäljeborna, med kultur och nöje. Jag skulle vilja se lite hög svansföring här. Nu finns möjligheten att skapa något som placerar Södertälje på världskartan och som håller den höga kvalitet som offentliga byggnader ofta har utomlands.