Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Nybyggnation

När vi bygger nytt använder vi ny teknik för att på både kort och lång sikt bidra till en bättre miljö.

Ett av våra miljömål är att alla nya fastigheter ska vara miljövänliga och ha låg energiförbrukning. Därför certifierar vi våra ny- och ombyggnationer genom Sweden Green Building Council.  

Västergård Arena

Bygget av den nya arenan, som ska få namnet Västergårds Arena, startade i juni 2014 och ska vara klart i juni ett år senare. Gamla Västergårdshallen brann ner till grunden i januari 2013.

Elitserieanpassning i Västergård

Den nya arenan som innehåller två hallar byggs i strategisk partnering med NCC. Den kommer att klara Svenska Superligans, SSL:s krav för att kunna ta emot elitserielag i innebandy och är även anpassad för att kunna spela bordtennis på elitnivå.
Det kommer att finnas en läktare med plats för drygt 1000 åskådare, två av de sex omklädningsrummen kommer att vara så stora att man får plats med till exempel massagebänkar. Arenan är anpassad för att kunna göra tv-sändningar.

Arenan kommer att utrustas med ett gym och en teorisal som ska kunnas användas som vip-lounge under elitseriematcher.

Fakta:

Yta: 3 738 kvm
Kostnad: 75,5 miljoner kronor
Beräknad energianvändning: 57 kWh/kvm och år

Pershagenhallen

Pershagenhallen, med byggstart mars 2014, var färdig januari 2015 och togs i bruk i februari samma år. Hallen är Green Building-certifierad med energi-förbrukning som ligger 30 procent lägre än Boverkets krav.

Energisnål och tillgänglig för alla

Pershagenhallen har byggts i strategisk partnering och utgått från NCC:s koncepthallar vilket innebär att man använt befintliga ritningar som sedan anpassats till rådande markförhållanden. På sätt har byggkostnader hållits nere.

Hallen håller innebandy- och handbollsmått, har en läktare med plats för 150 personer, fyra omkläd-ningsrum och ett café. Den är tillgänglighetsanpassad och mycket energisnål. Uppvärmningen sker med fjärrvärme. Förutom skol- och föreningsidrott ska hallen även kunna användas som en samlingspunkt för Pershagenborna.

Fakta:

Yta: 1 610 kvm
Kostnad: 36 miljoner kronor
Beräknad energiförbrukning: 66 kWh/kvm och år

Senast ändrad: 18 maj, 2018