Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Svartvitt foto över gamla Södertälje

Kulturarv rustas upp

Gjuteriet har profilerat Södertälje med sin höga skorsten sedan 1924. Gjuteriverksamheten upphörde 1968, och sedan den sista verksamheten i huset upphörde på 1980-talet har huset stått och förfallet har inte låtit vänta på sig.

Nu har vi på Telge Fastigheter fått den ärofyllda uppgiften att gjuta nytt liv i den kulturmärkta byggnaden.

Uppdrag: rädda huset

Frågan om Gjuteriets framtid har engagerat både politiker och södertäljebor. Många har ansett att byggnaden skulle rivas, men efter samtal med stadsantikvarier beslutades att den är av historiskt byggnadsvärde och ska räddas.

Gjuteriet är den enda byggnaden av sitt slag som finns kvar från det gamla Södertälje, och ett kulturarv från den tid då staden växte fram som industristad.

Räddningsarbetet startade upp 2018, och målet är att återställa byggnaden till dess ursprungliga skick. Arbetet inleddes med att se över vad som var mest akut. Hål i taket, gamla fuktskadade fasader som rasat och fönster som måste bytas ut…det fanns en hel del att ta tag i.

{{ item.Heading }}

{{ item.Text }}

Storskaligt hantverk

– Vi har börjat med att ta bort det gamla taket och tagit ned väggar som var skadade, säger Mats Alfredsson som är projektledare på Telge Fastigheter.

– Efter det byggde vi ett väderskydd runt hela byggnaden. Vi kommer att dra ur fukt ur byggnaden med hjälp av avfuktare och värme, så att man kan arbeta där inne. Vi har även dragit in ny fjärrvärme, förbereder med el in i huset och vi ska se över avlopp och funktioner för spill- och dagvatten. Det händer mycket i det här stadiet i projektet, och just nu ser det ut som ett bombnedslag. Men det kommer att bli fantastiskt fint!

Allt arbete sker i samråd med antikvarie, och för hand. Och eftersom byggnaden är så stor blir det stora kvantiteter. För att laga fasaden så behövs exempelvis 50 000 tegelstenar. Var hittar man så många, i rätt färgsättning, huset är ju K-märkt klass 3? Inte i Sverige, visade det sig efter rigorösa efterforskningar och kontakt med svenska tegeltillverkare. En tillverkare i Tyskland hittades, som kan leverera efter alla de krav som finns.

Modernt med ursprunget kvar

– Trots att huset är så gammalt och slitet så finns knappt några sprickor eller sättningsskador. Det är en praktfull byggnad och det är spännande att se den få tillbaka den sin forna glans, säger Mats Alfredsson.

– Vi vill inte tappa byggnadens ursprung, utan vi arbetar för att bevara den industriella känslan av luft och rymd. Arkitekter och konstruktörer har arbetat efter ursprungsritningarna. Vi måste väga in alla råd vi får från antikvarien i alla beslut. Samtidigt måste vi se till att modernisera och skapa attraktiva lokaler för framtida hyresgäster. Det är många instanser inblandade i detta arbete.

Framtida hyresgäster

Vad som händer sedan med Gjuteriet efter renoveringen är ett beslut som politikerna måste ta. Kanske blir det en saluhall, en konsthall eller ett ungdomshus?

Möjligheterna är oändliga och intressenterna är många. Kultur- och fritidskontoret i Södertälje kommer att vara Telge Fastigheters hyresgäst och i sin tur hyra ut till någon passande verksamhet.

– Just nu räddar vi byggnaden, säger Mats Alfredsson och fortsätter: vi kommer inte göra hyresgästanpassningar nu utan fokuserar på att göra byggnaden funktionell. Det är en intressant utmaning att väva ihop byggnadshistoria och modern byggnadskonst. Min ambition är att göra detta så bra som det bara går och skapa värde till Södertälje, till samhället och till medborgarna. Ett värde som kommer att bestå i många, många år framöver.

Senast ändrad: 11 maj, 2021