Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vår faktura­hantering

Vi har ett stort och brett samarbete med olika leverantörer och samarbetspartners. För att förenkla fakturahanteringen har vi valt samarbetspartners som hanterar samtliga fakturor.

Ange alltid referens och rätt Telgebolag

Vi strävar alltid efter att göra så korrekta beställningar som möjligt av våra leverantörer. Men för att vi ska kunna ta emot och hantera din faktura är det viktigt att du som leverantör kontrollerar att det finns en Telgereferens på fakturan. Är du osäker på vad som är en godkänd referens, kontakta det beställande bolaget.

Det är även viktigt att fakturan är ställd till rätt Telgebolag. Kontrollera gärna med din beställare om det råder osäkerhet vilket av våra bolag som är mottagare av fakturan.

Faktureringsadress

Fullständigt bolagsnamn
Box 23
151 21 Södertälje

Senast ändrad: 8 november, 2018