Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Följ utvecklingen av kommunalt vatten och avlopp i Lerhaga och Åleström

Här kan du följa arbetet med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp samt stadsnät och förstärkningar på delar av elnätet till Lerhaga och Åleström. Det är vår projektledare Krister Mellström som skriver inläggen.

Vi på Telge Nät hoppas att sidan blir välbesökt och att du som kund i Lerhaga och Åleström ska känna dig omhändertagen och informerad.

Vid frågor är du välkommen att kontakta krister.mellstrom@telge.se eller ringa vår kundservice, 08-550 233 00.

Om du ringer 08-550 221 00 efter 17.00 så kopplas du till vår jour/beredskap.

Vanliga frågor och svar för Lerhaga och Åleström >>

29 maj 2019

Vår entreprenör Utech kommer fortsätta med fiberinstallationer i fastigheterna under vecka 23 och de kontaktar nu alla kunder som har lämnat in en färdiganmälan till oss.

Vi vet att vi kommer behöva göra några gropar i marken i samband med dessa installationer vilket vi hoppas på visad förståelse för. När vi har gjort klart alla installationer i området kommer vi återställa på alla de platser som vi har grävt på inom området.

31 oktober 2018

Vår entreprenör Utech har påbörjat arbetet med fiberinstallationer i fastigheterna. De kontaktar nu alla kunder som har lämnat in en färdiganmälan till oss.

Med vänlig hälsning
Krister Mellström

1 oktober 2018

Nu är äntligen fiberkabeln på plats mellan Lerhaga och Pershagen.

Vi arbetar nu med att planera för fiberarbeten i skåp och brunnar för att sedan kunna genomföra fastighetsinstallationer.

Med vänlig hälsning
Krister Mellström

19 september 2018

Vi har jobbat med framdragning av fiberkabeln hela sommaren och vi har nu kommit halvvägs. Tyvärr har vi stött på ett hinder under järnvägen. Vi arbetar på att lösa problemet och hoppas kunna fortsätta matningen av kabeln under den här veckan, v 38. Berörda fastighetsägare kommer att få ett brev från oss med mer information under vecka 39.

Med vänlig hälsning
Krister Mellström

1 juni - information om stadsnätet 

Under vecka 23 skickas det här brevet till er som bor i området.

Vi på Telge Nät har under våren återupptagit arbetet med att bygga ut stadsnätet i ditt område. Enligt tidplanen skulle vi påbörja villainstallationerna innan sommaren. Dessvärre kommer arbetet att bli försenat vilket vi härmed vill ber om ursäkt för. Villainstallationerna beräknas istället påbörjas efter sommaren.

Anledningen till förseningen är att de slangar från Kvedesta till Lerhaga som vi ska dra fiberkablarna genom (kanalisationen) på vissa ställen har visat sig vara skadade på flertalet ställen och de behöver därför bytas ut.

Vi gör allt vi kan för att arbetet ska gå framåt så snabbt som möjligt och vill än en gång be om ursäkt för förseningen.

Tack för er förståelse och som kompensationen erhåller ni här blomstercheck som tack för ditt tålamod.

Med vänlig hälsning

Krister Mellström
Projektchef

15 februari 2018 - fruset vatten påverkar stadsnätsinstallationen

Fruset vatten i slangarna gör att vi måste avvakta lite till med att blåsa in fiber. Så snart vädret blir mildare kommer vi att återuppta arbetet. Villainstallationerna beräknas påbörjas under våren. Vi beklagar förseningen. Har ni frågor går det bra att kontakta mig: anna.jensen@telge.se

Hälsningar
Anna

24 november 2017 - lagning av befintlig brandpost på Lanarvägen

Hej!

Fredag den 24 november påbörjar vi arbetet och det beräknas vara klart under vecka 48.
För att kunna laga brandposten behöver vi gräva en mindre grop som säkras upp med staket. Detta är ett vanligt underhållsarbete som ingår i vår dagliga verksamhet. Området berörs inte av vattenavstängning under denna period.

Med vänliga hälsningar
Krister Mellström

14 november - uppdatering Stadsnätet

Hej!

Efter flera försök med handgrävning på åkern har vi tillsammans med vår entreprenör beslutat att gräva med maskin istället. Det innebär att vi behöver vänta in att tjälen sätter sig i marken för att inte förstöra dräneringarna i åkern. Tyvärr medför detta ytterligare fördröjning av projektet.

Det vi gör i dagsläget är att blåsa ur allt vatten ur slangarna på samtliga sträckor och sedan täta ändarna. Detta för att inte vatten ska frysa i slangarna och för att skapa bättre förutsättningar för oss att få fram kablarna när arbetet påbörjas igen.

Vi hoppas på att detta inte ska ta allt för lång tid, och ber om ert tålamod.

Med vänliga hälsningar
Krister Mellström

Nu är vi klara med vatten och avlopp

Hej!

Nu är vi på Telge Nät klara med alla installationsaktiviteter avseende vatten och avlopp.

Det innebär att de vattenavstängningar som utförts och som varit kopplade till projektet, nu är klara. Vi tackar för ert tålamod och er förståelse.

Hälsningar

Krister Mellström

Vattnet stängs av tillfälligt 1 november

Vattnet stängs av tillfälligt den 1 november. På grund av förbättringsarbete på tryckstegringsstationen behöver vi stänga av vattnet till din fastighet.

Datum: Onsdag 1 november

Tid: 08.00-12.00

Tänk på att:

 • Tappa upp ditt dagsbehov av vatten innan avstängningen.
 • Håll kranarna stängda under tiden för att undvika skada när det släpps på igen.
 • Vattnet kan bli missfärgat av rost när det har varit avstängt. Spola några minuter i kranarna så försvinner färgen.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice under kontorstid, kl. 08.00-17.00 via telefon 08-550 233 00.

26 oktober 2017

Hej!

På grund av stopp i vår kanalisation och de stora mängder nederbörd som kommit har våra förutsättningar att schakta på åkermarken i Kvedesta försämrats. Marken är porös och vi behöver därför vara extra försiktiga för att inte orsaka skador på befintlig dränering. Det gör att arbetet drar ut på tiden och försenar fibern till området.

Vi arbetar på utifrån de förutsättningar som finns och förhoppningsvis är arbetet klart under vecka 44. En försening på ca 14 dagar.

Uppdatering sker löpande, så kika gärna in på sidan då och då.

Med vänliga hälsningar
Anna Jensen, Telge Näts stadsnät

24 oktober 2017

Hej!

Anledningen till den senaste vattenavstängningen har varit ett installationsarbete av en bypassledning som behövs för att minimera framtida driftsstopp i området. Enkelt förklarat så fungerar bypassledningen som en extra vattenledning vid de tillfällen vi behöver stänga av huvudledningen för underhållsarbeten.

Ledningen är en permanent lösning som förbättrar vattenleveransen på området.

Vi behöver ändå testköra ledningen framöver och kommer då behöva göra en kortare vattenavstängning på ca två timmar. Ni kommer få information om det i god tid innan.

Vi tackar för ert tålamod och hoppas på att allt ska flyta på så smidigt som möjligt.

Med vänliga hälsningar
Krister Mellström

Vattnet stängs av tillfälligt den 19 oktober

På grund av förbättringsarbete på tryckstegringsstationen i Kvedesta behöver vi stänga av vattnet till din fastighet.

Datum: Torsdag 19 oktober 

Tid: 07.00-16.00

Tänk på att:

 • Tappa upp ditt dagsbehov av vatten innan avstängningen.
 • Håll kranarna stängda under tiden för att undvika skada när det släpps på igen.
 • Vattnet kan bli missfärgat av rost när det har varit avstängt. Spola några minuter i kranarna så försvinner färgen.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice under kontorstid, kl. 08.00-17.00 via telefon 08-550 233 00.

13 september 2017

Hej!

Styrhytten har fått i uppdrag att åtgärda diket som blivit nerkört av sopbilen under projektet med vatten och avlopp. Arbetet påbörjas vecka 38.

Stadsnät har utfört arbete i kopplingsbrunnen på området för att kunna installera fiber, återställningsarbetet kommer avslutas i slutet av denna vecka (vecka 37).

Det pågår även en inventering hos oss på Telge Nät gällande avsaknad av delar i levererade LTA-pumpar. Vi sammanställer detta och kan behöva komplettera uppgifter hos de personer som är berörda. Vi ber att få återkomma i det ärendet.

Utöver det lass jord och grus som vi tidigare levererat till området, kan vi som en goodwill om intresse finns ställa ut en säck jord och gräsfrön. Då kan ni själva välja vilka kalfläckar ni vill använda detta till.

Hälsningar
Niklas Spetz

8 september 2017

Hej!

Vi har nu kommit till projektets slutskede och vill tacka för tålamod och visad hänsyn. Återställningen är slutförd och de punkter som ingår i Telge Näts åtagande är åtgärdade. Nu sammanställer vi protokollet och skickar en kopia till ordförande i föreningen. Efter det räknas projektet som avslutat. Då det förekommit diskussioner om vad som ingår i Telge Näts åtagande och ansvarsområde förtydligar vi informationen om detta i våra frågor och svar.

Hälsningar

Niklas Spetz

4 september 2017

Hej!

Just nu arbetar vi med att återställa de punkter som behöver åtgärdas enligt det senaste besiktningsprotokollet. För att det ska gå så smidigt som möjligt så ber vi er om att visa hänsyn och uppträda på ett trevligt sätt gentemot vår personal som arbetar i området.

Hälsningar
Niklas och Nina

Vattnet stängs av tillfälligt den 13 juli

Torsdag den 13 juli, kl. 7-17 stängs vattnet tillfälligt av till din fastighet. Vi på Telge Nät behöver reparera en vattenledning.

 • Tappa upp behovet att vatten innan avstängningen.
 • Håll kranarna stängda under tiden, för att undvika skada när vattnet släpps på igen.
 • Om vattnet är missfärgat när det är åter, spola några minuter så försvinner missfärgningen.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice under kontorstid, kl. 8-17, via telefon 08-550 233 00.

Glada nyheter gällande Stadsnät

Området Lerhaga/Åleström ingår i kampanjområdet för Stadsnät 2020. Det betyder att det pris vi tidigare avtalat justeras ned från 25.000kr till 23 900kr.

Har du frågor så är du välkommen att mejla mig anna.jensen@telge.se

Trevlig sommar!
Anna

Planerad vattenavstängning 18 maj-Lerhaga, Åleström, Kvedesta

Vi behöver stänga av vattnet då vi påbörjar arbetet med de åtgärder som krävs för att trygga er framtida vattenleverans. Arbetet beräknas pågå dagtid 7-16.
Tappa upp behovet av vatten innan. Håll dina kranar stängda under den här tiden för att undvika skada när det släpps på igen. Det händer att vattnet blir missfärgat av rost när det har varit avstängt. Spola några minuter i kranarna så försvinner färgen.
Har du frågor om avstängningen är du välkommen att kontakta oss på 08-550 233 00 under kontorstid.

Hälsningar

Niklas Spetz

12 april 2017

Hej,

Vi har just nu en vattenläcka inom området Lerhaga/Åleström. För att vi ska kunna reparera läckan har vattnet stängts av.
Reparationsarbetet förväntas pågå till ca 13.00.
När vi släpper på vattnet igen så kan det vara grumligt eller brunaktigt, det är inte farligt att dricka men ser inte aptitligt ut. Om du låter kranen stå på en stund så kommer vattnet blir klart igen.

Med vänliga hälsningar

Niklas Spetz

15 mars 2017

Hej,

Vecka 13 kommer utredningen gällande driftsstörningar i vattenleveransen vara klar. Utifrån det underlaget kommer vi att påbörja arbetet med de åtgärder som krävs för att trygga er framtida vattenleverans.

Planen är att alla åtgärder ska vara klara innan slutbesiktningen 18 maj, vi ber att få återkomma med en mer ingående och detaljerad tidplan senast vecka 14.

Elarbeten
Snart är det dags för elarbete på era fastigheter detta för att ni ska få en säkrare elleverans. Vi återkommer inom kort med mer ingående information gällande detta.

Återställning
Tidplanen löper på enligt plan och kommer att pågå under april och maj. Slutbesiktning sker tillsammans med representanter från alla föreningar 18 maj. Kallelse för detta kommer att skickas till berörda när vi är klara med alla förberedelser till besiktningsmannen.

Eventuella anmärkningar från slutbesiktningen kommer att planeras in och åtgärdas så snart som möjligt efter detta.

Hälsningar

Niklas Spetz

22 februari 2017

Vi har inget speciellt att rapportera just nu, vi återkommer.

Hälsningar
Niklas Spetz

31 januari 2017

Tidplan för återställning i Lerhaga,Ytterby och Åleström.

1. Vägåterställning plus diken och ventiler.
Påbörjas: tisdag 2 Maj
Avslutas: onsdag 10 Maj

2. Läggning av oljegrus.
Påbörjas: tisdag 9 Maj
Avslutas: onsdag 10 Maj

3. Montering av distansmarkeringar för brunnar och ventiler.
Påbörjas: tisdag 2 Maj
Avslutas: torsdag 4 Maj

4. Återställning av områdena finjustering och städning.
Påbörjas: onsdag 10 Maj
Avslutas: fredag 12 Maj

5. Preliminär slutbesiktning 18 Maj.

Kallelse till slutbesiktning skickas via postgång till kontaktpersonerna i vägföreningarna.

Hälsningar
Niklas Spetz

25 januari 2017

Hej och välkommen tillbaka efter jul och andra ledigheter. I förra veckan träffade vi tre representanter från föreningen i Åleström. Mötet handlade om arbetsmiljö och säkerhet och vi uppskattar att ni ville dela med er av er upplevelse och tackar för informationen. På fredag träffar vi Bite AB för deras input. Efter det så sammanställer vi frågor och svar och återkopplar till er i början av nästa vecka.

Säkring av framtida vattenleveranser
Som ytterligare en åtgärd för att säkra upp er framtida vattenkvalité och vattenleverans jobbar vi nu på en teknisk lösning som vi kommer att presentera inom kort. I samband med installationen av den nya lösningen kommer vi även att åtgärda den nuvarande förträngningen vi har på den befintliga ledningen.

Tidplanen
Inom kort kommer vi även lägga upp tidplanen för återställningsarbeten, besiktning och avsyning.

Stadsnät
Ni som ännu inte bestämt er att hoppa på fiberståget har fortfarande chansen, mer information skickas ut i slutet av januari.

Anslutning till Stadnätet
Du kommer att kunna ansluta dig till vårt stadsnät till sommaren.

Hälsningar
Niklas och Nina

15 december 2016

Vi har nu utfört avsyningen på området och allt gick bra, de mindre problem som uppdagades ska nu vara åtgärdade eller åtgärdas inom kort. Om du vill ta del av protokollet från avsyningen så kontakta ordföranden i er förening.

I veckan har vi även skickat ut ett informationsbrev till alla fastighetsägare. Du hittar brevet här.Vi har även börjat skicka ut fakturorna gällande anslutningsavgifterna. Fakturorna kommer att skickas ut till er i omgångar, så det kan bli så att grannen får en dag och du en annan. Dock ska alla fakturor vara er tillhanda senast 31 december med sista betalningsdag 31 januari 2017. De personer som behövt en tidigare anslutning än 31 december har fått den hjälp de behöver, jag hoppas att allt har flutit på bra för er. Har ni frågor gällande fakturor ring vår kundservice 08-550 233 00 alternativt skicka ett mejl till natmarknad@telge.se

Snart är det dags för jul och lite ledighet, Telge Nät har öppet alla dagar som inte är röda, så har ni frågor så kontakta vår kundservice på telefon: 08 -550 233 00.Vid akuta problem som vattenläckor eller problem med vattenförsörjningen tar ni kontakt med vår jour på 08-550 221 00 vardagar efter klockan 17.00, fredagar efter 15.00 och helg dygnet runt.

Vi får tacka er alla för det här året och önska er ett gott nytt år!

Hälsningar
Niklas & Nina

5 december 2016

Hej,

Idag klockan 12.00 är det dags för en avsyning på området precis som vi nämnde i utskicket Ni som vill är välkomna att delta. Vi vill även passa på att göra ett förtydligande gällande anslutningen och processen kring den. Från och med 31/12 är det möjligt att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. För att möjliggöra detta måste vi fått in din föranmälan och din anslutningsavgift ska vara betald innan påkoppling sker. För er som har ett akut läge så har vi en separat process för hanteringen av fakturan, dock måste du fortfarande skicka in din föranmälan och betala din anslutningsavgift innan påkoppling sker.

Vi återkommer med resultatet av avsyningsresultatet under veckan.

Är det någon som ännu inte fått ta del av den information som vi skickade ut under förra veckan, ta kontakt med mig så löser jag det. Mejl nina.rydstedt@telge.se alternativt 0708-51 56 53

Hälsningar

Nina

25 november 2016

Hej och tack för ett givande möte. Vi sammanställer nu de frågor som uppkommit under mötet och återkommer med svar senast Fredag 2/12, med viss reservation för postgången.

Presentation från informationsmötet kan du ladda ned här.

Här hittar du svaren på frågeställningar som kom upp under mötet.

Informationsmöte om utbyggnaden av VA-nätet 24 november

Vi arbetar hårt med att lösa de tekniska problem vi har med utbyggnaden av VA-nätet i Lerhaga och Åleström. För att du ska få mer information om vad som händer och vilka åtgärder vi sätter in bjuder vi in till ett informationsmöte nästa vecka.

Jag hoppas du har möjlighet att delta på mötet. Vår ambition är att svara på alla frågor som rör projektet. Vi kommer även sammanfatta informationen på vår blogg efter mötet. Har du inte möjlighet att delta kan du läsa mer där.

Plats: Telges huvudkontor, Storgatan 42, Södertälje.
Tid: 24 november, kl. 18 – 20.

Besöksparkering finns på baksidan av huvudkontoret och är gratis.
Under mötet bjuder vi på kaffe och smörgås.

Varmt välkommen!

Med vänliga hälsningar

Niklas Spetz, projektledare

9 november 2016

Tekniska utmaningar försenar din VA-anslutning

I samband med utbyggnaden av kommunalt VA i Lerhaga och Åleström har vi stött på tekniska problem. Det innebär tyvärr att vi måste senarelägga leveransen av vatten till området. Utbyggnationen av VA-nätet inom området samt servisledningarna till respektive fastighet är dock klara.

Utbyggnaden av kommunalt VA i Lerhaga och Åleström är i sitt slutskede. Tyvärr har vi haft en del utmaningar med att få till rätt vattentryck. Dessutom har delar av våra ledningar utanför området skadats. Vi har nu felsökt ledningsnätet och hittat flera möjliga orsaker till problemen. Tillsammans med vår underentreprenör och en extern konsult gör vi nu en plan för att åtgärda detta.

Vattenleverans först nästa år

Skadorna på ledningsnätet är så pass stora att vi inte kommer att kunna påbörja distribution av vatten innan årsskiftet. I och med att VA-nätet, inklusive servisledningarna till respektive fastighet, är klara kommer vi förmedla förbindelsepunkter före årets slut. Det är information om var dina ledningar ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Anläggningsavgiften faktureras först när vattenleveranserna till området fungerar. Inkoppling kan sedan göras när avgiften är betald. Debitering sker baserat på den taxa som gäller vid tidpunkten för förmedlande av förbindelsepunkten, alltså enligt 2016 års taxa.

Vi beklagar verkligen att du drabbas av denna försening. Om du får problem med ditt vatten eller avlopp är det viktigt att du kontakta oss omedelbart, på 08-550 233 00 eller nat@telge.se. Ringer du efter kontorstid kopplas du automatiskt till vår jour, som svarar dygnet runt. Vi uppdaterar informationen här på hemsidan löpande.

Hälsningar

Niklas Spetz,
projektledare Telge Nät

27 oktober 2016

Viktigt meddelande

Vi har tekniska problem med att trycket i områdets ledningsnät är ojämnt. Vi felsöker och tittar på vad som kan vara fel. Det gör vi genom att söka efter eventuella vattenläckor, felkopplingar eller klämskador på befintlig vattenledning, vi mäter trycket på olika utvalda punkter i området och i angränsande områden. Samtidigt som vi ser över reduceringsventilen i Åleströms egna pumpstation.

För att du som bor i Åleström inte ska drabbas av fler driftstörningar när vi felsöker, har vi kopplat på en bypassledning till det befintliga ledningsnätet för vatten. Har du frågor angående detta eller får problem med vatten eller avlopp i din fastighet, ber vi dig kontakta oss omgående på 08-550 233 00 eller på nat@telge.se

Mer information inom kort

Så snart vi vet vad som orsakar det ojämna vattentrycket i området och vad vi kan göra åt det kommer vi att informera om det.

Jag beklagar att du drabbats av detta och hoppas vi hittar orsaken inom kort. Det är vår högsta prioritet att lösa VA-anslutningen till din fastighet.

Hälsningar

Niklas Spetz,
projektledare Telge Nät

17 oktober 2016

Hej!

Vi har fortfarande tekniska problem med en av tryckstegringspumparna, vi arbetar med att åtgärda problemet.

Grovåterställningen är klar och Bite arbetar med att avetablera området. Finjusteringen kommer att ske i vår.

Vi har fått svar på ett av de vattenprover som är tagna på samfällighetsbrunnen i Åleström. Resultatet var tjänligt men med anmärkning. Vi avvaktar det andra vattenprovet för att få en helhetsbild, därefter vet vi vilka åtgärder som behöver göras.

Utleveransen av LTA-pumpar fortsätter. Du som har beställt en pump men inte fått den, ber vi att kontakta Jimmy.

Resultatet för provtryckningen för området var bra, det är positivt.

Vi jobbar på, tack för ditt tålamod.

//Jonny

12 oktober 2016

Hej!

På grund av tekniska problem med tryckstegringsstationen i Åleström, kan ni som bor i området uppleva lågt vattentryck. Vi jobbar på att få ett jämt tryck i ledningarna.

Hälsningar
Jonny

28 september 2016

Hej!
Den här veckan pågår grovåterställningen i hela området. Svaret på vattenprovet av samfällighetsbrunnen räknar vi med att ha på fredag.

På söndag kommer Bite att provtrycka systemet.

Under nästa vecka kommer de beställda LTA-pumparna.

Det kommer att vara ett driftstopp av det kommunala vattnet tisdagen den 4 oktober. Vi ska förbereda påkoppling till tryckstegringsstationen. 

Hälsningar
Jonny

 

19 september 2016

Hej!
Vi närmar oss slutet på schaktarbetena i Ytterby, Lerhaga och Åleström. Vi planerar att vara klara fredagen den 23 september, då kommer Bite att börja med grovåterställningen. Finjustering kommer att ske våren 2017.

Bygglovet för tryckstegringsstationen är klar, den kommer att placeras i Kvedesta. Markarbetet har påbörjats.

Intresseanmälningarna för att ansluta sig till stadsnätet har ökat så markant att fibersättning kommer att ske. Roligt, tycker vi.

Samfälldsbrunnen är åter i bruk i Lerhaga och det temporära vattnet är bortkopplat. Brunnen i Åleström är också i drift men inte inkopplad än, vi vill först göra ett vattenprov innan vi återkopplar den till stammen.

Det här kommer att ske under vecka 38:

Lerhaga, Ytterby
Schaktarbete för el på Aspdalsvägen kommer att fortsätta. Återställning av mark, vägar och diken kommer att påbörjas efter att eldragningen är klar. Det gör att vi kommer befinna oss över hela området under vecka 38 och 39. Montering av elskåp i Ytterby och i Lerhaga vid brevlådorna och på Aspdalsvägen kommer att utföras.

Åleström
Återfyllning av el- och stadsnätsschakter kommer att utföras. Ni kommer att kunna parkera på era egna uppfarter senast onsdag 21 september.

// Jonny

 

15 september 2016

Hej!

Under våren 2017 planerar vi att ansluta området till vårt stadsnät. Du som har tecknat avtal för att ansluta dig kommer att får mer information under hösten.

Du som inte har tecknat avtal kommer få ny en chans i januari när vi gör ett nytt utskick om att ansluta sig till vårt stadsnät.

Hälsningar

Anna Jensen, Telge Nät

5 augusti 2016

Hej

Nu är det Jonny Karke, byggprojektledare, som skriver. Här kommer lite mer information om de fastigheter som är anslutna till den djupborrade vattenbrunnen vid korsningen Lerhagavägen/Lanarvägen där vattnet sinat.

Gäller för fastigheterna:
14:2
14:4
16:3
14:5
17:3
17:2
17:1
16:1
15:1

Vår entreprenör Bite AB arbetar med att koppla in vatten av till ovanstående fastigheter. Vattnet kommer från en kommunal pumpstation där vi har godkända vattenprover enligt livsmedelskraven. För att få vattnet från pumpstationen till fastigheterna lägger vår entreprenör en ny, provisorisk ledning på cirka 450 meter. Eftersom det tar ungefär en vecka att få godkända vattenprover på den nya ledningen, finns det just nu inte godkända prover på vattnet och det klassas som otjänligt. 

Koka vattnet innan

Du som bor i en fastighet som berörs behöver därför koka vattnet innan du användar det till matlagning och som dryck. Däremot går det bra att använda till disk, tvätt och hygien utan att först koka det.  

Godkända prover borde komma senast i slutet av vecka 32. Orsaken till att brunnen sinat går inte att fastställa i dagsläget, men vi gör vårt bästa för att få till en bra lösning för er som bor i området. 

Godkänt dricksvatten finns att hämta mittemot bodetableringen vid pumpstationen.

Har du frågor, kontakta mig gärna på telefon 0734-44 44 54. 

Ha det bra, mvh

Jonny

1 juli 2016

Hej

Nu äntligen kommer ni att få semester från oss under tre veckor. Vi jobbar sista dagen fredagen den 8e juli, v.27 och kommer sedan tillbaka den 1a augusti v.31.
Men innan vi tar ledigt så har vi en sista vecka att jobba

Nedan följer information kring pågående arbeten kommande vecka.

Lerhagavägen:

Under vecka 27 kommer arbeten att pågå på Lerhagavägen från brevlådorna och mot bodetableringen.

Arbeten som kommer att utföras på sträckan är traditionell schakt även  en del sprängning kommer att förekomma.
Utanför fastighet 12:6 så kommer en sträcka på 25 m att sprängas under onsdag och torsdag (6e och 7e juli). Framkomligheten på Lerhagavägen kommer att vara försämrad och bilar kommer att få köra runt. Sprängvakter kommer att finnas på plats för stoppa trafik och gående vid tillfällena vi spränger.

Aspdalsvägen

Schaktarbeten kommer att pågå på Aspdalsvägen och vägen kommer att vara avstängd från två håll där vi schaktar.
 Detta innebär att bilar som inte kommer fram till sina fastigheter kommer att få parkera efter Aspdalsvägen. Vi kommer även att spränga för två serviser på Aspdalsvägen. Serviserna tillhör fastighet 12:2 och 11:4. Sprängvakter kommer att finnas på plats för stoppa trafik och gående.

Övrigt

Mellan Lerhaga och Ytterby så har vi förstått att  många har funderingar över schaktmassorna som ligger efter vägen. Detta är endast provisoriskt nu under arbetets gång och kommer att återställas. Vägen kommer även att breddas.

Nu äntligen kommer ni att få semester från oss under tre veckor. Vi jobbar sista dagen fredagen den 8e juli, v.27 och kommer sedan tillbaka den 1a augusti v.31.

Ha en riktigt trevlig sommar önskar  önskar hela  byggledningen med entreprenörer.

För övrigt kommer jag att sluta min anställning på Telge Nät.
Fortsättningsvis kommer ni ha mestadels kontakt med Jonny karke som är den projektledaren som kommer att ta över mina arbetsuppgifter. Jonny är väl insatt i projektet så vi kommer att kunna få till en ordentlig överlämning där vi får med all information som behövs.

Återigen ha en bra sommar.

//Niklas

 

 

17 juni 2016

Hej

 

Följande arbeten kommer att bedrivas under vecka 25

Under vecka 25 kommer schaktarbeten pågå längs Lerhagavägen.
mellan brevlådorna och korsningen.

Vikitgt!!
PGA påträffning av berg vid vägen mellan ytterbyslingarn och Lerhaga så kommer vi behöva spränga på måndag den 20e juni.
Arbeten vid fastigheten kommer att pågå hela dagen. Vid sprängningstillfällena kommer vägen att stängas av stundvis i ca 10-15 minuter åt gången för att inte riskera skador på varken människor eller fordon.
Vägvakter kommer att vara utplacerade från båda håller.

Trevlig helg

//Niklas Spetz

 

10 juni 2016

Hej!

Följande arbeten kommer at utföras under vecka 24:

Under vecka 24 kommer grävning för el pågå samt att vi fortsätter grävningsarbena för VA på Aspdalsvägen.
Vi kommer även bedriva grävarbeten på Lerhagavägen fån Fastighet Lerhaga 12:5 mot korsningen vid brevlådorna.

Om ni har frågor om pågående arbeten eller andra praktiska frågor är ni varmt välkommen att komma förbi vår etablering där entreprnörens arbetsledning sitter samt att ringa in till oss på Telge Nät 08-550 233 00.

Trevlig helg
//Niklas

Brev som skickades ut vecka 20

En andra sista chans…”Att hoppa på fibertåget”

Vi vill med detta brev informera om att vi nu fått in 40 % intresseanmälningar och anmälningstiden har nu löpt ut. För att ditt område ska fibersättas så krävs det att minst 50 % tecknar avtal. Avtalen skickas till dig i månadsskiftet augusti/ september, får vi inte in tillräckligt med avtal uteblir tyvärr fibersättningen av ditt område.

Varför bredband via fiber?

Bredband får allt större betydelse för det dagliga livet. Betalning av räkningar, deklarationer,
kommunikation, informationsinhämtning, underhållning och studier. Behovet av bredband
med hög kapacitet blir allt mer viktigt och, inte minst, en viktig förutsättning för att människor och
företag ska vilja bo och kunna verka i vårt område.

Är du en av dom som funderat på att ansluta dig till vårt stadsnät?

Därför ska just du gå med:
Stadsnätet är ett framtidssäkert nät som klarar att av transportera stora volymer data.

 • Fastighetsvärdet påverkas positivt av att det finns fiber framdraget till fastigheten, jämför med i dag självklara funktioner som el, vatten och avlopp.
 • Utbildningsverksamhet och skolarbetet bedrivs till stora delar över internet.
 • Dagens kopparbaserade telenät är föråldrat och är under avveckling, de områden som inte är fibersatta riskerar då att stå med dyr mobilteknik till förfogande.
 • Men framför allt är det en investering i framtiden när det gäller hur intresset och möjligheterna att bo & leva i vårt samhälle ska hållas levande.

Jag önskar dig en trevlig sommar,
Anna Jensen

16 maj 2016

Hej!

Under denna vecka schaktar vi för servisavsättningar på Lanarvägen. Framkomligheten kan komma att vara begränsad periodvis, men vi försöker i så stor mån som möjligt hålla vägen öppen från något av hållen. Jag kommer informera löpande om hur detta fungerar och om vi blir tvungna att stänga av någon sträcka tillfälligt.

Som du säkert märkt har vi inte kunnat utföra arbetena på vägen mellan Ytterbyslingan och Lerhaga. Här kommer vi att förlägga ledningar och rör i slänten ned mot skogen. Vi kommer att höja marken där VA, elnät och stadsnät ska förläggas, i slänten mot skogen. För att göra det behöver vi använda en större maskin, vilket innebär att det kommer att vara trångt just där maskinen arbetar. Tänk på att sänka hastigheten vid arbetsplatsen för allas säkerhet. En trafikanordningsplan kommer tas fram specifikt för den här sträckan. Planen sätts upp på informationstavlan i området.

Under den här veckan påbörjar vi även våra arbeten i Åleström. Målsättningen är att borra oss fram i så stor utsträckning som möjligt.

Har du frågor angående detta är du välkommen att ta kontakt med arbetsledningen vid etableringen eller ringa arbetsledare Jimmy Hedberg på 073-241 75 43.

/Niklas

2 maj 2016

Hej!

Här följer informatrion för den närmsta tiden.:

Under vecka 18 kommer vi att borra oss från elnätstationen som tår mitt på gräsytan vid lekparken bort mot brevlådorna.
Vi ommer därefter fortsätta att borra oss ned mot Lanarvägen och ner mot sjön.
Enligt de geotekniska underrsökningar som är gjorda så kommer vi stöta på berg nu och detta tvingar oss att byta arbetsmetod. på det sträckor borrning inte kan tilllämpas kommer vi behöva utföra vanligt schaktarbete. Detta innebär större störningar i trafik och omgivning än vad det har vart hittills vi gör vårt bästa för att minimera detta.

Som ni kanske har märkt så vart vi tvugna att svänga om något i tidplanen  då sträckan mellan Ytterbyn och Lerhaga inte gick som de skulle. Vi ska försöka att vara snabbare och tydligare kring den informationen.
 Nu kommer vi även att påbörja viss aktivitet i Ålöström under vecka 18. Det vi kommer börja med är att sätta ut och märka upp var era serviser ska gå in på tomten.

Under vecka 19 är tanken att påbörja själva arbetet. Vår målsättning här är att borra så mycket det går dock kommer vi behöva schakta och spränga där berg finns i ledningssträckan

Vid frågor är ni välkomna ner till bodetableringen 

/Niklas & Jonny

22 april 2016

Hej!

Nu börjar vi bli färdiga med våra arbeten i Ytterbyslingan. Vi kommer under början av nästa vecka syna av området för att senare återställa mark och vägar. Däremot kommer inte slutåterställningen göras riktigt än. Jag återkommer om när det sker.

Inom kort påbörjar vi arbetet mot Lerhaga, via den sammanlänkande vägen mellan områdena. För att det ska bli så lite grävarbete som möjligt kommer vi att styra vår borrning i så stor mån som möjligt på dessa sträckor och dra rören mellan schaktgroparna längs med vägen.
Vår entreprenör har satt upp en skiss över dessa arbeten på informationstavlan i området.

Har du praktiska frågor om våra arbeten är du välkommen att kontakt Sveab driftsarbetsledare, Jimmy Hedberg på tel. 0706-40 35 35.

/Niklas

  

15 april 2016

Hej!
Arbetet i Ytterbyn pågår för fullt. Vi har ingen mer information att ge den här veckan, utan vi återkommer i slutet av nästa vecka.

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er. De flesta frågorna kan Sveab svara på, arbetsdriftsledare Jimmy Hedberg 073-241 75 42. Kontaktuppgifterna finns även på informationstavlan i området.

Trevlig helg!
/Niklas

8 april 2016

Hej!
Här kommer lite praktisk information om arbetet de närmaste veckorna.

Under vecka 15 börjar vi arbetet i Ytterbyn för att sedan fortsätta mot Lerhaga.

Förberedelserna är i full gång. I Ytterbyn har flertalet gropar grävts, som gör att vi slipper gräva upp längre sträckor längst med gatorna. På så sätt hoppas vi förbättra framkomligheten och minska eventuella trafikstörningar. Arbetet i Ytterbyn beräknas ta cirka två veckor.

När vi kommit en bit på väg kommer ett arbetslag börja arbeta med serviserna till varje fastighet. Serviserna är de ledningar och kablar som lämnas vid din tomtgräns. Därefter kommer ytterligare ett arbetslag påbörja förberedelsearbetet för stadsnätet.

Vi kommer att lämna markpinnar vid din brevlåda. De använder du för att markera om du vill justera anslutningspunkten.

Inom kort kommer en kartskiss sättas upp på informationstavlan i området. Den visar var våra arbeten pågår och när. Jag och mina kollegor kommer dessutom att informera dig löpande om hur arbetet går. 

/Niklas & Jonny

18 mars 2016

Hej,

och Stort Tack för ert engagemang på informationsmötet den 10/3. Vi lovade att återkomma med presentationen vi visade. Vi har även gjort en sammanställning av de frågor som uppkom under kvällen samt har lagt till de frågor som är mest förekommande från liknande projekt. Det ger er chansen att fräscha upp minnet och läsa in er ytterligare på projektet.

Vi kommer att lägga upp information om projektet varje fredag, detta för att hålla er uppdaterade på vad som händer i ert område och om vilka fastigheter som är berörda. Uppdateringen kommer att ske oftare ju närmare projektstart vi kommer. Jag vill passa på att informera om att vi har kallat till försyn av vägar och områdena Lerhaga/Åleström med samtliga föreningar.

Får passa på att önska er en trevlig helg!

/Niklas

 Lerhaga och Åleström, presentation från informationsträff 10/3.

29 februari 2016

Hej!

Nu har vi träffat entreprenören SVEAB drift som ska utföra markarbetena. Det känns jättebra att ha en så kompetent entreprenör.

Vi håller just nu på med att sätta projektplaneringen tillsammans med entreprenören och kommer inom kort kunna presentera en grov tidplan.

Vi har skickat ut kallelsen till informationsträffen, som är den 10 mars på Storgatan 42 i Södertälje, kl 18:00-20:00.

Jag vill presentera en ny byggprojektledare som kommer att hjälpa oss med det här projektet, så att det flyter på så bra och smidigt som möjligt.

Han heter Jonny Karke och är inhyrd till oss på Telge Nät för just Lerhaga/Åleströmsprojektet.

Det känns kul att ha Jonny med, han kommer att bidra med sina erfarenheter och tankar i projektet.

Hoppas vi ses den 10 mars!

/Niklas

 

29 januari 2016

Hej!

Nu är upphandlingen av entreprenör i stort sätt avslutad. Jag känner mig nöjd med den som verkar vinna upphandlingen. Vi avvaktar bara överprövningstiden innan vi kan meddela vilken det blir.

Under nästa vecka kommer vi att skicka ut en inbjudan via brev till alla fastighetsägare till en informationsträff.

Det verkar som om det var lite problem med adresslistorna från fastighetsregistret när vi skickade ut pärmarna. Saknar du en pärm, hör av dig, så ordnar vi en så fort vi kan.

/ Niklas

18 januari 2016

Hej

Nu är vi tillbaka efter jul och nyårsfirande.

Upphandlingen börjar närma sig sitt slutdatum och vi väntar på att kunna meddela er vilken markentreprenör som kommer att utföra arbetet. Vi återkommer om detta lite längre fram.

Vi håller även på att planera in en uppstartsträff med alla fastighetsägarer, detta kommer att ske när entreprenören är utsedd. Då ni får träffa oss alla och ställer era frågor.

Som det ser ut nu håller den tidplan vi satt med byggstart under våren och vi räknar med att kunna ha en driftsatt anläggning under hösten. Vi kommer så fort vi kan presentera entreprenörens tidplan så vi alla kan förbereda oss på bästa sätt.

Jag kommer löpande att hålla er uppdaterade här på bloggen och hoppas att den blir välbesökt och uppskattad

Jag kommer göra mitt bästa för att  hjälpa er alla så fort jag bara kan.

/Niklas

22 december 2015

Hej

Nu är bloggen äntligen igång. Här kommer vi att uppadera både högt och lågt om projektet ute vid Lerhaga/ Åleström.

Just nu är vi i avslutningsfasen av upphandlingen efter julhelgerna kommer vi ha en klar entreprenör förhoppningsvis.

Vi kommer även direkt efter jul här skicka ut en kallelse till ett möte där ni får träffa oss på Telge Nät  och få höra om våra planer kring projektet. Ni kommer även kunna ställa alla era frågor som ni går runt och bär på.

Till sist ha en riktigt god jul och ett gott nytt år önskar vi på Telge Nät

/Niklas

Senast ändrad: 29 maj, 2019