Ledningsarbete i Nykvarn

Telge Nät utför just nu ett arbete i Bredvik och Herrvik i Nykvarn. Vi ersätter gamla elledningar ovanför mark med ledningsnät under mark. Det är ett viktigt arbete för en fortsatt hållbar och trygg elleverans. I samband med förstärkningen av elnätet förlägger vi även fiber i området.

Beräknad tidsplan

Arbetet i Bredvik och Herrvik pågår från och med mitten av september till och med oktober/november 2023.

Arbetstider

Måndag-fredag  kl. 07.30-19.00.

Entreprenör

Arbetet utförs av Södermännen och Jirvelius AB.

Så påverkas trafik och tillgänglighet

Eftersom vi behöver använda stora arbetsfordon/traktorer kommer tillgängligheten vara mycket begränsad under entreprenörens arbetstider. Om du trots allt måste köra mellan kl. 7.30-19.00, beräkna att det kommer att ta mycket längre tid än vanligt då ledningsarbetet är svårt att avbryta. 

Traktorn kommer ha en personbil på varsin sida om sig som i vissa fall kan hjälpa till med skjuts hem till bostaden. I dessa fall kan man bara ställa sin bil i lämplig ficka och sedan få skjuts tillbaka till den efter avslutat arbetspass. Fredagar, lördagar och söndagar kommer vägarna att vara öppna som vanligt.

Kontakta Filip Eriksson, arbetsledare Jivelius på telefon 070-25 93 611 under arbetet om ni har frågor om framkomligheten på vägen.

Arbetet delas in i tre etapper, se karta.

  • Etapp 1 (blå dragning på kartan): Beräknas pågå från och med onsdag vecka 38 till och med onsdag vecka 39. Mycket begränsad framkomlighet i trafiken. Klart.
  • Etapp 2 (lila dragning på kartan): Beräknas pågå från och med torsdag vecka 39 till och med onsdag vecka 41. Ingen framkomlighet under arbetstiderna, endast för utryckningsfordon. Klart.
  • Etapp 3 (röd dragning på kartan): Beräknas pågå under vecka 44 och 45. Ingen framkomlighet under arbetstiderna, endast för utryckningsfordon.

Frågor om arbetet?

Mejla projektledare på Telge Nät: Håkan Thulin

Karta över Bredvik-Herrvik-Nykvarn

Använder du en dator kan du förstora bilden genom att högerklicka på den och välja ”Öppna bild i ny flik”. Använder du en mobil kan du förstora bilden genom att zooma med fingrarna.