Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Frågor och svar om fjärrvärmearbetet på Östergatan

Varför görs det här arbetet?

Fjärrvärmeledningen på Östergatan börjar bli gammal och behöver bytas ut. Det är ett nödvändigt underhållsarbete för att framtidssäkra leveransen av fjärrvärme. Det finns även behov av att öka kapaciteten i ledningen inför kommande nybyggnationer då Södertälje växer.

Hur länge kommer arbetet pågå?

Arbetet utförs i åtta etapper. Den första etappen påbörjas den 11 september 2017 och hela projektet avslutas april 2018.

Vem utför arbetet?

Vår upphandlade entreprenör Bro & Väg Mälardalen AB är entreprenör för markarbetet.

Har det varit mycket läckor och avbrott i området?

Nej. Det här arbetet är förebyggande så att ni som har fjärrvärme inte ska drabbas av oplanerade avbrott i framtiden.

Hur ofta behöver sådana här utbyten av ledningar göras?

Ledningarna som ligger i gatan nu är 41 år gamla. De nya har en beräknad hållbarhetstid på cirka 100 år.

Kommer ni att stänga av vattnet och värmen under byggtiden?

I största möjliga mån kommer vi att hålla ledningarna i drift under byggtiden. Men kortare avbrott kan behöva göras i fjärrvärmenätet. I de fallen aviseras berörda kunder i god tid och endast värme och varmvatten påverkas. Du har fortfarande tillgång till kallvatten. El och fibernätet påverkas inte av dessa avbrott.

Kommer trafiken att bli drabbad av detta?

Ja, under arbetets gång dirigeras trafiken om med hjälp av tydliga skyltar. Ett körfält kommer alltid att hållas öppet.

Vem ansvarar för eventuellt trafikkaos som orsakas av detta?

Det gör vi på Telge Nät. Vid problem är du alltid välkommen att ringa oss på 08-550 233 00. Vi försöker hitta bra lösningar på de utmaningar som dyker upp. I det här fallet är vi väl förberedda vilket minimerar dessa.

Kommer busstrafiken dirigeras om? Och i så fall hur meddelas resenärerna om detta?

Det gör bussbolaget Nobina. De är informerade och väl förberedda på att dirigera om trafiken när det blir aktuellt. Även busshållplatser kommer att flyttas, men inte någon längre sträcka.

Kommer parkeringar att beröras?

Ja, det är ett fåtal parkeringsplatser som blir berörda och de som berörs kommer att kontaktas via sin fastighetsförvaltare/hyresvärd.

Senast ändrad: 5 september, 2017