Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Förnyelse av fjärrvärmeledningar i Hovsjö

Fjärrvärmeledningarna som går längs med Gröndalsvägen och Lärlingsvägen är byggda år 1977 och behöver förnyas. Ny ledningssträcka beräknas till cirka 1,5 km och delas upp i tre etapper.

Etapp 1 startade i oktober 2017 och beräknas vara färdigt i april 2018.
Etapp 2 och 3 startade i mars 2018 och beräknas fortsätta fram till december 2018.

Etapp 2 är ett samverkansprojekt där Telge Nät och Södertälje kommun samordnat fjärrvärmeutbytet tillsammans med ombyggnation av Gröndalsvägen med ny gång- och cykelväg, ombyggnation av busskurer, vägbreddning samt byte av gatubelysningsarmaturer.

Under byggnadsarbetets gång spärras delar av vägarna av och trafik dirigeras om med tydlig skyltning.

Entreprenör för byggnadsarbetet är Bro & Väg Mälardalen AB.

Har du frågor är du välkommen att ringa vår kundservice via telefon 08-550 233 00 eller mejl nat@telge.se

Frågor och svar

Varför görs det här arbetet?

Fjärrvärmeledningarna längs med Hovsjövägen, Gröndalsvägen och Lärlingsvägen är från 1977 och behöver förnyas. Det är ett nödvändigt underhållsarbete för att säkra din framtida tillgång på värme och varmvatten.

Hur länge kommer arbetet pågå?

Arbetet utförs i flera etapper. Den första etappen påbörjas 4 oktober 2017 och hela projektet beräknas avslutas i december 2018.

Vem utför arbetet?

Vår upphandlade entreprenör Bro & Väg Mälardalen AB kommer att utföra arbetet med att förnya fjärrvärmeledningarna.

Har det varit mycket läckor och avbrott i området?

I maj hade vi en läcka som vi lagade provisoriskt. Arbetet vi nu utför är förebyggande så att du inte ska drabbas av oplanerade avbrott i framtiden.

Hur ofta behöver sådana här utbyten av ledningar göras?

Vi följer våra underhållsplaner och ledningarna som ligger i gatan är 40 år gamla. Det är dags att förnya dem.

Kommer ni att stänga av vattnet och värmen under byggtiden?

De avbrott som planeras i projektet kommer att aviseras. Projektet håller er underrättade om ett fjärrvärmeavbrott kommer påverka er fastighet.

Kommer trafiken att bli drabbad av detta?

Ja, ett körfält kommer vara stängt under perioden. Det kommer vara tydligt skyltat var trafikanter ska köra.

Vem ansvarar för att trafiken flyter på?

Det gör vi på Telge Nät. Innan vi påbörjar ett projekt som berör trafiken behöver trafikplanen godkännas av Södertälje kommun. Har du synpunkter är du alltid välkommen att ringa oss på 08-550 233 00 eller mejla på nat@telge.se Vi försöker hitta bra lösningar på alla problem som dyker upp och arbetar för att minimera eventuella störningar i trafiken.

Kommer busstrafiken påverkas? Och i så fall hur meddelas resenärerna om detta?

Det kommer bli aktuellt att flytta en busshållplats i början av december. Bussbolaget Nobina informerar i god tid om hur du berörs av detta.

Senast ändrad: 22 februari, 2019