Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Dokument

Alla fastighetsägare har fått en driftsamordningspärm med viktig information. I fall den har råkat komma bort, har vi samlat de viktigaste dokumenten och blanketterna här.

Vatten och avlopp

Information om VA-anslutningen
Information om hur du går tillväga för att koppla in dig på VA-nätet, om anslutnings- och anläggningsavgifter.

Blankett - anmälan för anslutning av VA-anläggning

El- och stadsnätet

Förstärkning av elnätet och förberedelser för stadsnät
Information om hur vi förstärker elnätet och förbereder för stadsnät.

Samförläggning av el- och stadsnät
En skiss över hur ledningarna ska placeras. En skiss att visa för den entreprenör som hjälper dig på din tomt.

Information inför stadsnätsanslutning
Bra information som beskriver hur stadsnätsanslutningen går till.

Blankett - färdiganmälan stadnätsanslutning

Senast ändrad: 28 augusti, 2015