Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Nät förnyar infrastrukturen

Området Almnäs är en garnison med kasernbyggnader som byggdes under 1960-talet. Vatten, el- och fjärrvärmenätet anpassades för den tidens ändamål. För att uppdatera efter dagens krav och ändamål har arbetet startat med att förnya ledningsnätet – först ut är fjärrvärme och VA.

Gamla värmeväxlare för fjärrvärme måste bytas ut

För att klara dagens kapacitets- och energikrav måste även alla värmeväxlare för fjärrvärme ersättas med nya. Det är fastighetsägarens ansvar att beställa, installera och bekosta ny värmeväxlare som klarar leveransen från det nya primärnätet.

Tidplan för arbetet med fjärrvärme och VA

Telge Nät startade arbetet i kasernområdet i april 2018 och beräknar vara klara i hela Almnäs under 2019.

Avstängning vid inkoppling

När det nya fjärrvärmenätet är färdigbyggt och de nya värmeväxlarna är på plats, stoppas värmeleveransen för omkoppling. Kallvatten, el och fiber påverkas inte alls. Den fastighet som berörs blir informerad i god tid.

Frågor och svar om arbetet i Almnäs

Fråga: Jag letar efter lokal till min verksamhet och tycker att Almnäs verkar intressant, vem ska jag kontakta för att få veta mer?

Svar: Vad kul att du ser potentialen med Almnäs: bra pendlingsavstånd, stora lokaler och generöst med parkeringsplatser. Fastigheter och tomter ägs/förvaltas av PEAB, Stendörren och Södertälje kommun. Kontakta Michael Johansson för etableringar, antingen via mejl: michael.johansson@sodertalje.se eller på telefon 08-523 013 05. För fastighetsutveckling, byggnadstekniska frågor och projektering, kontakta Alexander Spasojevic via mejl: alexander.spasojevic@sodertalje.se eller på telefon 08-523 038 33. Projektledare från Telge Nät är Kent Wieslander.

Fråga: Jag har verksamhet i Almnäs, hur påverkas jag av arbetet?

Svar: Vi gör allt vi kan för att det inte ska påverka dig, annat än att du kommer att se att vi är där och arbetar. Du kommer att se material som väntar på att bli nergrävt.

Fråga: Stänger ni av el och vatten?

Svar: Nej, inte för att installera fjärrvärmenätet. Det är endast det varma vattnet som påverkas, och vi berättar i god tid när vi gör omkopplingen till det nya nätet.

Senast ändrad: 22 februari, 2019