Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Fullmakt för företagsinloggning

Formuläret är till för att kunna dela behörighet för att företräda och logga in på Mina sidor som företag. Genom att fylla i formuläret kan du som beslutsfattare (vd) dela ansvar till en eller flera av dina organisationer.

Du kan bestämma om du vill ge behörighet till en eller flera av dina anställda för att kunna företräda som din organisation, se förbrukningsinformation samt få tag på samtlig information som är tillgängligt på Mina sidor.

Beslutsfattaren (vd) kommer att signera dokumentet med Mobilt BankID. Fullmakten kommer att vara giltig tillsvidare eller tills fullmakten annulleras.

Företag som ansöker behörighet

Lägg till fler bolag/organisationsnummer som ansöks samtidigt

Personnummer för person som kommer att få fullmakt

Lägg till fler personnummer

Kontaktuppifter för beslutsfattare som skickar ansökan

Senast ändrad: 11 juni, 2020