Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vad säger fakturan?

Tycker du att din faktura är krånglig att läsa? I vår fakturaförklaring försöker vi beskriva de olika delarna så tydligt som möjligt.

Tveka inte att kontakta kundservice om du behöver mer hjälp.

Elhandelsfaktura

 1. Kundnummer är din identifikation hos ditt elbolag. Det fungerar även med personnummer.
 2. Information om vilket avtal du har. Om det står anvisningsavtal med anvisat pris, kontakta kundservice så snart som möjligt och teckna ett elavtal. Anvisat pris innebär oftast ett onödigt högt pris.
 3. Här hittar du de uppgifter du behöver för att betala din faktura. OCR-nummer behöver alltid anges som referens när du betalar din faktura.
 4. Om du gärna vill ha ett inbetalningskort på din faktura, kontakta Kundservice.
 5. Anläggningsinformation: Den här informationen behöver du ha koll på om du ska byta elbolag.
 6. Sverige är indelat i 4 elområden. Läs mer på elomraden.se
 7. Beräknad årsförbrukning: Hur mycket el du beräknas förbruka under ett år, baseras på historiska uppgifter. Om man av någon anledning inte får in mätarställning kommer fakturan baseras på beräknad förbrukning.
 8. El. Månadens totala kostnad för din el. Ibland finns en rad med ”övrigt”. För att se hela kostnadsspecifikationen, gå in på Mina sidor. Nu kan du logga in med Mobilt BankID.
 9. Energiskatt och Moms är kostnader som tas ut av myndigheter. Kostnader som vare sig elbolag eller elkunder kan påverka. En fast procentsats som betalas av alla.
 10. Mätare. Visar din avlästa el och hur mycket du förbrukat under perioden. Du betalar för det du förbrukat föregående månad.
 11. Beräknad årsförbrukning. Se punkt 6.
 12. Månadsavgift. Alla elavtal har en fast månadsavgift.

Fjärrvärmefaktura

Fjärrvärmefaktura

Fjärrvärmefaktura 2

 OCR-NR
Det är det här numret du ska uppge vid betalning av din faktura.

 ANL ID
Din anläggnings specifika nummer

 MÄTARINFORMATION
Visar anläggningens förbrukning under 1 månad. Baserad på denna görs en beräknad årsförbrukning

 FJÄRRVÄRME
Taxan beskriver det prisområde som din fastighet tillhör, t.ex. taxa 0 – Småhus (radhus och villor). Fjärrvärmepriset består av en rörlig del och en fast del. Läs mer om våra taxor här.

Den fasta avgiften ska täcka kostnader som avskrivningar, räntor, underhåll, drift och värmeförluster.

Den rörliga energiavgiften är beroende av din energiförbrukning.

Fakturering sker månadsvis, där energiförbrukningen är verkligt uppmätt värde, och debiteringseffekten är en tolftedel (1/12) av årskostnaden.

Vatten- och avloppsfaktura

Vatten- och avloppsfaktura

Vatten- och avloppsfaktura

 OCR-NR
Det är det här numret du ska uppge vid betalning av din faktura.

 ANLÄGGNINGSINFORMATION
Här hittar du information om vilken anläggningsadress som fakturan avser. Den behöver inte vara samma som faktureringsadressen.

 ANL ID
Din anläggnings specifika nummer.

 MÄTARINFORMATION
Visar information om månadsvisa förbrukningen som är baserad på din avläsning av vattenmätaren. Du ska läsa av mätaren minst 1 gång/år men om du läser av oftare får du en mer rättvisande debitering. Du kan lämna din vattenmätaravläsning här.

 VATTEN OCH AVLOPP
Dagvattenavgift, grundavgift vatten och grundavgift avlopp är alla gemensamma, fasta kostnader som tas ut till det så kallade VA-kollektivet som inte får gå med vinst. Pengarna från dessa avgifter används sedan till att ta hand om och utveckla VA-nätet i Södertälje. Du betalar alltså för att allt ska fungera, inte för att nätägaren ska gå med vinst.

Förbrukningsavgift vatten och avlopp baseras på din förbrukning och påverkas beroende på hur mycket eller lite vatten du använder.

Vatten- , avlopps- och fjärrvärmefaktura

Vatten- och avloppsfaktura

Vatten- och avloppsfaktura 2

 OCR-NR
Det är det här numret du ska uppge vid betalning av din faktura.

 ANLÄGGNINGSINFORMATION
Här hittar du information om vilken anläggningsadress som fakturan avser. Den behöver inte vara samma som faktureringsadressen.

 ANL ID
Din anläggnings specifika nummer.

 MÄTARINFORMATION
Visar anläggningens förbrukning under 1 månad. Baserad på denna görs en beräknad årsförbrukning

 FJÄRRVÄRME
Taxan beskriver det prisområde som din fastighet tillhör, t.ex. taxa 0 – Småhus (radhus och villor). Fjärrvärmepriset består av en rörlig del och en fast del. Läs mer om våra taxor här.

Den fasta avgiften ska täcka kostnader som avskrivningar, räntor, underhåll, drift och värmeförluster.

Den rörliga energiavgiften är beroende av din energiförbrukning.

 MÄTARINFORMATION
Visar information om månadsvisa förbrukningen som är baserad på din avläsning av vattenmätaren. Du ska läsa av mätaren minst 1 gång/år men om du läser av oftare får du en mer rättvisande debitering. Du kan lämna din vattenmätaravläsning här.

 VATTEN OCH AVLOPP
Dagvattenavgift, grundavgift vatten och grundavgift avlopp är alla gemensamma, fasta kostnader som tas ut till det så kallade VA-kollektivet som inte får gå med vinst. Pengarna från dessa avgifter används sedan till att ta hand om och utveckla VA-nätet i Södertälje. Du betalar alltså för att allt ska fungera, inte för att nätägaren ska gå med vinst.

Förbrukningsavgift vatten och avlopp baseras på din förbrukning och påverkas beroende på hur mycket eller lite vatten du använder.

Återvinningsfaktura

 ANLÄGGNINGSINFORMATION
Här hittar du information om vilken anläggningsadress som fakturan avser. Den behöver inte vara samma som faktureringsadressen.

 HUSHÅLLSAVFALL
Den fasta kostnaden för att tömma ditt hushållsavfallskärl.

  BRA ATT VETA
Fakturan för ditt sophämtnings-abonnemang debiteras fyra gånger om året.

 • Januari, februari och mars faktureras i början av april.
 • April, maj och juni fakturerars i början av juli.
 • Juli, augusti och september faktureras i början av oktober.
 • Oktober, november och december faktureras början av nästa år.

 HEMSORTERING
Kostnaden du har för hemsorteringskärl och storleken på dessa.

 OCR-NR
Det är det här numret du ska uppge vid betalning av din faktura.

Senast ändrad: 16 augusti, 2018