Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Man som skrattar

Vi erbjuder

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Vi arbetar aktivt med att skapa en arbetsplats som ger var och en rätt förutsättningar att göra ett bra arbete. Vi erbjuder också en rad förmåner.

Balans i livet

Friskvård

Alla medarbetare inom Telgekoncernen erbjuds friskvårdsbidrag. Som medarbetare med månadslön kan du nyttja upp till 3 000 kronor per år till motions- och friskvårdsaktiviteter.

Arbetstid

De flesta arbetsgrupper inom Telgekoncernen har flexibel arbetstid, men utifrån uppdragets art och under eget ansvar. Vissa yrkesgrupper har beredskap. Inom något bolag används också årsarbetstid. Vår förhoppning är det ska ge dig och dina kollegor en frihet och ett ansvar att planera och fördela arbetstiden på bästa sätt inom den egna enheten.

Semester

Inom Telgekoncernen får du fler semesterdagar ju äldre du blir. Upp till 40 år får du 27 semesterdagar. När du fyller 40 får du 31 dagar och när du fyller 50 får du 32 semesterdagar enligt vårt kollektivavtal.

Konstförening

Konstföreningen är till för alla medarbetare i hela kommunen och Telgekoncernen och har cirka 375 medlemmar. Föreningen ordnar bland annat: konstutlottning, vårsalong, föreläsningar, utställningsbesök och ateljébesök. Som medarbetare hos oss kan du ta del av allt detta för bara 30 kronor i månaden.

Löneväxling

Telge erbjuder alla månadsavlönade möjlighet att löneväxla. Det vill säga att växla in en del av din månadslön till ett tjänstepensionsparande. Med löneväxling får du möjlighet att bättra på din ålderspension.

Personlig utveckling

Introduktion

Förutom introduktionen du får på din arbetsplats ordnar Telge tillsammans med kommunen en introduktionsdag för nyanställda. Då får du träffa Telges koncernchef, Södertäljes kommunalråd, kommunens stadsdirektör med flera. Dessutom gör vi en bussresa runt Södertälje där du får veta mer om Södertäljes historia och framtid.

Utvecklingssamtal

I början av varje år har du och din chef ett utvecklingssamtal. Under hösten följer ni upp vad ni kom överens om i början av året. Däremellan stämmer ni av att ni är på rätt väg. Samtalet är till för att sätta mål och skapa utvecklingsmöjligheter för verksamheten och för dig.

Mentorprogram

Tillsammans med kommunen vill Telge erbjuda nya chefer ett verktyg som stärker och utvecklar deras ledarskap. Tillsammans med seniora chefer får nya chefer hjälp att lyfta blicken och se sin egen roll från flera perspektiv.

Kompetensutveckling

Som medarbetare inom Telgekoncernen erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling utifrån de kompetensbehov som finns för att möta marknadens krav på verksamheten.

Trygga anställningsvillkor

Om du blir sjuk

Om du blir långtidssjuk skjuter arbetsgivaren till ytterligare 10 procent av lönen utöver ordinarie sjukpenning, till och med 90:e dagen. Efter det kan den kollektivavtalade sjukförsäkringen ge dig en kompletterande ersättning i ytterligare nio månader.

Telgekoncernen har även en företagshälsovård. Den fungerar som ett stöd för våra chefer i arbete med frågor som rör arbetsmiljö och rehabilitering.

Om du får barn

Du som har arbetat inom koncernen sammanhängande i 365 kalenderdagar innan föräldraledigheten påbörjas, får ett föräldrapenningtillägg. Tillägget är 10 procent av den lön du går miste om och betalas ut i 180 dagar fram tills barnet är 24 månader.

Om du skadar dig

Alla medarbetare inom koncernen har en trygghetsförsäkring som gäller vid arbetsskada. Om du skadar dig i arbetet kan du få ersättning för inkomstförlust, kostnader och fysiskt eller psykiskt lidande.

Pension

Varje år avsätter Telge pengar i en pensionsförsäkring åt dig som medarbetare. Pengarna placeras i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd om du inte har gjort ett annat val.

Dina förmåner kan påverkas av din tjänst, uppdrag, ålder, anställningslängd och -form.

Senast ändrad: 19 december, 2019