Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Kvinna och man som ler

Välkommen till Telge

Tillsammans är vi starka. I Telgekoncernen samlas bolag med ett gemensamt mål att göra skillnad, utmana och förändra. Men det är inte bolagen i sig som gör skillnad. Det är vi som jobbar här. Som levererar samhällsnytta till Södertäljeborna och som med engagemang och kompetens gör skillnad.

Vi kan erbjuda dig en arbetsplats där du kan påverka på riktigt. Det är ett stort ansvar som vi lägger på våra medarbetare och det ger resultat. Genom ett meningsfullt uppdrag, ansvar under frihet, anställningsförmåner och med utvecklings- och karriärmöjligheter vill vi vara en attraktiv arbetsplats.

Vi ska förändra världsbilden

Saker behöver inte göras på det sätt som de alltid gjorts. Men för att hitta nya vägar och metoder måste vi våga tänka nytt. Vår vision – att förena affärer med samhällsnytta och tillsammans förändra världsbilden – handlar till stor del om det.

Södertälje är vår bas och vårt nav. Det vi gör här påverkar alla som bor, arbetar och besöker kommunen. Men vi har också möjlighet att påverka fler, hela landet faktiskt. Kanske hela världen i viss mån.

Hållbart arbete

Vi ska leverera tjänster och produkter som gör nytta idag utan att belasta morgondagen. Hållbarhet på Telge handlar lika mycket om miljö som arbetsmiljö, socialt ansvar, ekonomi och verksamhetsutveckling.

Vi nöjer oss inte med att arbeta hållbart. Vi ska göra det lättare för våra kunder att leva hållbart. Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete och se några exempel på våra miljö- och hållbarhetssidor.

Växer med variation

Du berikar oss med din bakgrund och erfarenhet. Vi växer med varje ny person som anställs. Inte bara till antalet. Skilda erfarenheter och perspektiv gör oss gott – i vår verksamhet, i kontakt med kunder och i samarbetet med varandra.

Vi tillåter inte diskriminering i någon form. Du är välkommen hit för den du är.

Ständigt bättre med lean

Vi ska bidra till att det blir enklare, bättre och roligare att bo, verka och leva i Södertälje. Med lean som arbetsmetod jobbar vi mål- och värderingsstyrt för att uppnå hållbar framgång, bästa möjliga resultat och ständigt förbättra oss.

Enkla. Personliga. Öppna. Modiga.

Våra kärnvärden ska hjälpa oss att välja rätt i vårt arbete. De är verktyg för hur vi är mot varandra, våra samarbetspartners och mot våra kunder.

  • Vi ska göra saker enkelt, för oss själva och för andra.
  • Alltid personligt, aldrig byråkratiskt.
  • Vi har en öppen inställning, återkopplar alltid och respekterar varandras olika åsikter.
  • Vi är modiga, tar ställning, driver saker framåt och vågar förändra.

Senast ändrad: 13 november, 2019