Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge som arbetsgivare

En person som står för något och vill något blir extra intressant. Genom sitt tydliga ställningstagande och sina medvetna val och beslut blir hon eller han någon som man litar på och respekterar.

Samma sak gäller för företag. Och det är precis så som vi vill att Telge ska vara: en samling stabila, samhällsnyttiga företag med sunda värderingar som utmanar och vågar tänka i nya banor. Både lokalt, nationellt och internationellt.

Så vill vi också vara som arbetsgivare. Därför uppmuntrar vi våra medarbetare att utvecklas genom tjänster som erbjuder variation i arbetsuppgifterna, ett stort mått av frihet under ansvar och flexibla arbetstider. På Telge finns goda karriärmöjligheter och en kultur som ger dig möjlighet att påverka på allvar.

Det är viktigt att alla som arbetar här mår bra. Därför arbetar vi systematiskt med att arbetsplatserna ska vara hälsosamma, bland annat erbjuder vi friskvårdspeng.

Att förändra världsbilden 

Saker behöver inte göras på det sätt som de alltid har gjorts. Vi är övertygade om att det alltid finns nya och bättre vägar och metoder. Men för att hitta till dem måste man våga tänka nytt. Tänka annorlunda. Vår vision – att förena affärer med samhällsnytta och tillsammans förändra världsbilden – handlar till stor del om det.

Vi på Telge står med bägge fötterna djupt förankrade i Södertälje, med hjärtat fullt av vilja att lösa viktiga samhällsfunktioner och med sinnet inställt på affärer som är bra för våra kunder och för oss. Att göra både och kräver empati för människorna och samhället vi ska serva. Lägg därtill en rejäl portion uppfinningsrikedom, entreprenörskap och vilja att flytta gränser.

”Förändra världsbilden” låter som stora ord. Någon kanske till och med vill kalla det hybris, men världsbilden är som en mosaik, många små delar och en stor helhet. Flyttar man eller byter ut några delar påverkas hela bilden. Därför förändras världsbilden genom både små och stora saker vi gör.

I praktiken kan det vara att se till att bredbandet fungerar utan krångel, hitta en bostad åt någon, hitta fördelaktiga energilösningar åt ett företag, köpa in ren energi med ett stabilt och långsiktigt bra pris eller skapa lärande upplevelser för både barn och vuxna. Eller se till att logistiken fungerar för varor som anländer från olika hörn av världen, att planera för tryggt seniorboende och se till att källsorteringen fungerar.

Vill du också hitta nya och bättre vägar för Södertälje? Då tycker vi att du ska börja med att titta här eller på våra lediga jobb.

Skilda erfarenheter och perspektiv berikar

För oss betyder mångfald en levande organisation där vi är som folk är mest – lika, men ändå olika.

Vi vet att det är positivt med människor som har skilda erfarenheter och perspektiv. Vi är också säkra på att det möjliggör nya affärer, främjar gott samarbete och ökar våra möjligheter att möta våra kunder på ett personligt sätt.

Hos oss har alla medarbetare lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och möjlighet till utveckling.

Vi tillåter inte diskriminering oavsett om det gäller etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, kön, religion eller annan trosuppfattning.

Ledarskap på Telge

Ordspråket  "En chef måste du följa, en ledare vill du följa." säger en hel del. Därför strävar vi alltid efter att alla våra chefer ska vara goda ledare. En bra ledare får människorna runt omkring sig att växa och utvecklas och får på det sättet fram kraften i varje individ.

Vår policy för lean, miljö och arbetsmiljö

Vårt arbete ska leda till hållbar framgång.

Det gör vi genom att vi alla:

  • Bidrar till att det blir enklare, bättre och roligare att bo, leva och verka i Södertälje.
  • Arbetar aktivt och långsiktigt för att förstå och tillgodose kundernas behov.
  • Har tydliga mål och arbetssätt för våra huvudprocesser.
  • Utvecklar våra arbetssätt för att uppnå våra mål.
  • Alltid tar hänsyn till koncernens miljöaspekter och arbetsmiljörisker.
  • Tydliggör och följer lagar, förordningar, andras och egna krav.
  • Arbetar med våra medarbetarskaps- och ledarskapskompetenser utifrån våra kärnvärden.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med Lean?

Telges koncernchef Stefan Hollmark har intervjuats av På Jobbet Podden om hur Telge arbetar med Lean och hur det fungerar: Lean och fin

 

Senast ändrad: 17 oktober, 2018