Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Porträttbild, Ulrica Seijbold

Möt Ulrica Seijbold, distriktschef Telge Bostäder

Hej Ulrica, vad gör du på jobbet?

Jag är chef för det södra distriktet, det är ett av de tre distrikt som Telge Bostäder är indelade i nu. Mitt distrikt kommer utgå från vårt distriktskontor på Hovsjö Hub som håller på att göras i ordning. I det södra distriktet ingår områdena Hovsjö, Saltskog, Västergård, Mariekälla, Pershagen, Värdsholmen och även ytterområdena Järna, Mölnbo och Hölö.

Som chef har jag personalansvar för det södra distriktets fastighetsskötare, reparatörer, arbetsledare, besiktningstekniker, förvaltare, biträdande förvaltare, kundförvaltare och receptionist. Så totalt ansvarar jag idag för 15 personer. Jag är också ytterst ansvarig för det södra distriktets resultat.

Vad har du för fritidsintressen?

På fritiden tycker jag om att träna. Jag styrketränar och tävlar i styrkelyft, det är riktigt kul. Just nu får jag försöka träna så gott jag kan efter de förutsättningar som är nu.

Vilka egenskaper tycker du är viktiga att ha som chef?

Jag tycker att det är viktigt att som chef vara tydlig, närvarande och engagerad. Det är viktiga egenskaper för mig.

Vad är det bästa med att jobba på Telge enligt dig?

Det bästa med Telge är alla härliga medarbetare och människor som jobbar här, det är kul att gå till jobbet. Men också att vi på Telge Bostäder arbetar med människors hem och vardag, där deras barn går till och från skolan, där de lever.

Det är viktigt för mig att vara med och bidra, ta ett samhällsansvar, bygga och tänka trygghet. Allt det som är viktigt för människorna som bor och verkar i Södertälje.

Vilket av våra kärnvärden tycker du lite extra om och hur arbetar du med det i din roll?

Alla våra kärnvärden är viktiga och bra, men de två som jag jobbar mest med är enkel och modig. Jag är enkel genom att jag inte krånglar till saker, jag försöker lösa det så enkelt som möjligt oavsett vad det gäller.

Jag försöker i alla fall att vara modig och tycker att jag är det. Om det är så att vi kan prova att göra något annorlunda, på ett sätt vi inte har gjort förut och vi tror på det, då ska vi våga göra det. Om beslutet blev fel, då behöver man också vara modig att backa tillbaka och kanske gå tillbaka till så som vi gjorde innan. Men vi ska inte vara rädda att prova nya saker. Framförallt inte om det är något som kommer från medarbetarna eller organisationen, att det är viktigt. Det utvecklar och engagerar.

Senast ändrad: 20 april, 2021