Möt Katarina Sjöberg, miljöansvarig på Telge Återvinning

Hej Katarina, vad gör du på jobbet?

Mitt arbete som miljöansvarig består bland annat av att se till att vi som bolag förhåller oss till våra miljötillstånd och olika villkor för att bedriva miljöfarlig verksamhet. Jag kontrollerar att arbetet bedrivs i enlighet med tillstånden vad gäller buller, utsläpp, vattenhantering och avfallsmottagning.

Detta kontrolleras genom att jag utför olika mätningar och provtagningar för att verifiera att vi utför vårt arbete på ett korrekt sätt och inte släpper ifrån oss skadliga ämnen till omgivningen.

Vad har du för fritidsintressen?

På fritiden gillar jag fotboll (självklart Hammarby) och skidåkning. Jag bor nära naturen och är gärna utomhus.

Vad är det bästa med att jobba på Telge?

Det bästa med att jobba på Telge är att ingen dag är den andra lik. Det händer alltid något nytt, jag har goda utvecklingsmöjligheter och kompetenta, trevliga kollegor som förgyller arbetsdagen!

Vilket av våra kärnvärden tycker du lite extra om och hur arbetar du med det i din roll?

Telges kärnvärde öppen är extra viktigt i min roll. Vi är styrda av olika lagkrav som jag ansvarar för att vi följer och det kan lätt bli fyrkantigt. Genom att vara öppen och transparant så delar jag med mig av vad jag gör och ber kollegor om deras åsikter och kunskaper samt delar med mig av mina. Det ger en fin teamkänsla som genomsyrar arbetet, och förhoppningsvis gör det att alla känner sig inkluderade.