Möt Elin Strandgård, chef förvaltning Telge Fastigheter

Hej Elin, vad gör du på jobbet?

Jag är chef för förvaltning på Telge Fastigheter för social- och omsorgskontoret och för några kommersiella fastigheter. Förvaltning är ett brett område där vårt huvudsakliga ansvar är ta hand om kunden och att förvalta, utveckla och förädla våra fastigheter.

Vi har två olika enheter inom förvaltning där min chefskollega är inriktad på Utbildningskontoret samt Kultur- och fritidskontoret. Detta för att stärka kompetensen och kunskapen om vår kunds behov inom enheten och samtidigt bidra till en tätare dialog med kontoren på kommunen. Vi jobbar nära kunden och är involverade i verksamhetsfrågorna så att vi bygger relationer och utvecklar våra fastigheter.

En av våra visioner är noll felanmälningar. Vi tar hand om hela fastigheten på bästa möjliga sätt så att kunden kan fokusera på sin verksamhet i funktionella lokaler.

Vad har du för fritidsintressen?

Ett stort fritidsintresse är att gå på auktioner, loppmarknader och köpa begagnade saker. Jag älskar det, att hitta något som någon annan inte vill ha längre och föremålet får nytt liv. Det tycker jag är jättekul!

Vilka egenskaper tycker du är viktiga att ha som chef?

Jag tycker om alla våra kärnvärden, enkel, öppen, personlig och modig. Att man är ärlig och låter sina medarbetare få jobba under eget ansvar och att de känner att jag som chef har tillit till dem. Sedan handlar det också om att kunna delegera, våga stå för beslut, att jag så fort som möjligt kan fatta ett beslut så att vi kommer vidare.

Vi jobbar mycket med förbättringsprocesser för att vi enklare ska se resultat. Som chef behöver jag vara positiv, kunna sprida glädje och energi till mina medarbetare. Det ska vara kul att gå till jobbet då vi är här så stor del av vår tid, så det gäller verkligen att hitta en balans, där arbetsmiljön spelar en avgörande roll.

Vad är det bästa med att jobba på Telge enligt dig?

Det bästa med Telge är möjligheten att kunna jobba tillsammans med koncernens bolag. Att vi just nu bidrar med 20 000 nya bostäder till 2036 gör att vi tillsammans jobbar för ett attraktivare Södertälje och att vi alla behöver hjälpas åt. Det tycker jag är häftigt!

Vilket av våra kärnvärden tycker du lite extra om och hur arbetar du med det i din roll?

Det kärnvärde vi har som jag tycker mest om är "personlig". Jag gillar att bjuda på mig själv och vill gärna ha den här tillsammans-känslan. Tillsammans blir vi starkare och kan nå våra mål. Jag arbetar gärna med att hjälpa andra och få till ett bra samarbete som bidrar till ett värde för kunden.