Våga välja att växa

Hos oss finns plats att växa, både i din yrkesroll och som människa. Oavsett om du är intresserad av en chefsposition, vill vässa din spetskompetens eller är nyfiken på att testa ett helt nytt område eller en ny yrkesroll.

Inom Telge finns alla möjligheter för dig att själv forma din framtid.

Kompetensutveckling och personlig utveckling

Som Sokrates konstaterade: ”Ju mer jag lär mig, desto mer inser jag hur lite jag vet”. Vi kan alla bli bättre, på allt. En central fråga på Telge är den kontinuerliga utvecklingen av vår främsta resurs: våra medarbetare. Därför erbjuder vi kompetensutveckling inom en rad olika områden.

Men även på det personliga planet är det viktigt att fortsätta utvecklas. Regelbundna utvecklingssamtal och mentorprogram för ledarskapsutveckling är några av de verktyg vi använder för att hjälpa våra medarbetare att fortsätta växa och utvecklas.

Mindre pussel, mer liv

Att ha balans mellan arbetslivet och den privata sfären är viktigt för ett hållbart liv. Så långt det är möjligt har vi flexibla arbetstider där var och en själv styr över sin tid.

Med hjälp av god planering, ett systematiskt arbetssätt och ständiga förbättringar skapar vi förutsättningar för en bra arbetsmiljö.

Under pandemin har det visat sig gå utmärkt att jobba hemifrån, något vi kommer att kunna fortsätta med även när allt har återgått till det normala.

Förmåner

Vi arbetar för att vara en arbetsplats som ger var och en rätt förutsättningar att ge sitt bästa och göra ett bra arbete. Som ett led i det ingår en rad förmåner som friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling så att du kan växla in en del av din lön mot extra tjänstepensionsparande.

Trygga villkor

Telge är en arbetsplats med trygga anställningsvillkor som tar hand om dig även utanför jobbet – och efter, i form av pension. Du som är anställd hos oss omfattas av kollektivavtal där viktiga saker som försäkringar och pension ingår.

Om du skulle bli långtidssjuk skjuter arbetsgivaren till ytterligare 10 procent av lönen utöver ordinarie sjukpenning, till och med 90:e dagen.

Efter det kan den kollektiv­avtalade sjukförsäkringen ge dig kompletterande ersättning i ytterligare nio månader.

Har du arbetat inom koncernen sammanhängande i minst 365 kalenderdagar innan föräldraledigheten påbörjas, får du ett föräldrapenningtillägg.

Tillägget är 10 procent av den lön du går miste om och betalas ut i 180 dagar fram tills barnet är 24 månader.

Alla som är anställda inom koncernen omfattas av en trygghetsförsäkring som gäller vid arbetsskada.

Om du skadar dig i arbetet kan du få ersättning för inkomstförlust, kostnader som har med skadan att göra samt fysiskt eller psykiskt lidande.

Varje år avsätter Telge pengar i en pensionsförsäkring åt dig som är anställd. Pengarna placeras i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd om du inte har gjort något annat val.

Dina pensionsförmåner kan påverkas av din tjänst, uppdrag, ålder, anställningslängd och -form.