Om bolaget Telge Hovsjö

Hovsjö är en del av det så kallade miljonprogrammet, stadsdelen byggdes upp mellan 1973-75. Idag bor här 5-6 000 människor och Telge Hovsjö är den största hyresvärden. Men Telge Hovsjö är mer än så. Vi har ett uppdrag att främja stadsdelsutvecklingen i Hovsjö, involvera de boende och minska segregationen.

Navet i området är Hovsjö Hub, en samlingspunkt för boende och företagare i Hovsjö. Hovsjö Hub hittar du i gamla Hovsjöskolan och här samsas ungdomsgården med kulturverksamheter, flertalet företag och Telge Hovsjö.

Vårt uppdrag

Vi ska aktivt ta tillvara Hovsjös unika sidor, bland annat omkringliggande miljöer och föreningsliv. Vi ska:

  • arbeta aktivt och nytänkande för att minska segregationen
  • arbeta för att boende ska ha avgörande inflytande över förändringsprocessen
  • arbeta i nära samarbete med kommunala förvaltningar, föreningsliv, myndigheter och intresseorganisationer
  • vid nyproduktion och ombyggnation skapa blandade upplåtelseformer.

Vår affärsidé

Hovsjö ska bli modellen för Europa när det gäller samhällsbyggnad. I Sverige kan vi kalla det folkhemsrenovering. Vi ska förbättra och utveckla boendet genom att arbeta aktivt och nytänkande.

Våra tjänster

Vi har har 1655 lägenheter/radhus i vårt bestånd, varav 243 är radhusbebyggelse. Samtliga våra bostäder, på 1 rok till 5 rok, är byggda under 1971-75 och är en del av det så kallade miljonprogrammet.

Vårt område

Våra fastigheter finns i ett naturskönt område med blandad bebyggelse av flerfamiljshus och radhus. Stadsdelen ligger i utkanten av Södertälje med aktiva lokala föreningar. Vill du bo hos oss kan du söka bostad här.

Styrelse

Pontus Åström, ordf.
076-819 84 71

Juan Copovi-Mena, vd
08-550 220 61 

Ledamöter

Lennart Rendik (V), 1:e vice ordförande
Lukas Hållkvist (M), 2:e vice ordförande
Ingvar Wallin (S)
Jonny El Zaouki (MP)
Metin Hawsho (L)
Robert Olsson (SD)

Suppleanter

Maha Chamoun (S)
Mari Lööf (V)
Monir Isak (KD)
Sabri Madoson (C)
Beata Kuniewicz (SD)
Ronda Al-Jabbouri (MP)

Sammanträden 2017

6 februari
6 mars
19 april
7 juni
4 september
9 oktober
13 november

Styrelseprotokoll
2017201620152014
Protokoll 7   Protokoll 7  
Protokoll 6   Protokoll 6  
Protokoll 5 Protokoll 5 Protokoll 5 Protokoll 5
Protokoll 4 Protokoll 4 Protokoll 4 Protokoll 4
Protokoll 3 Protokoll 3 Protokoll 3 Protokoll 3
Protokoll 2 Protokoll 2 Protokoll 2 Protokoll 2
Protokoll 1 Protokoll 1  Protokoll 1 Protokoll 1

Ledningsgrupp

Juan Copovi Mena, vd
Jan Amnéus, avdelningschef Affärsstöd och Utveckling
Pontus Werlinder, avdelningschef Fastighet
Lisbeth Näsdal, avdelningschef  Kund och Boende

Vår vision

Vi har en vision hur vi vill och önskar att Hovsjö ser ut år 2020. Här kan du ladda hem visionen

Rapporten "Det omöjliga tar bara något längre tid"

”Vi har tidigare studerat sju miljonprogramsområden i Sverige och kan därför säga att Hovsjösatsningen som vi följt under 3 år är unik, lyckad och framgångsrik.”, så sammanfattar nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Lundmark som följt utvecklingen i miljonprogramsområdet Hovsjö.

I rapporten ”Det omöjliga tar bara något längre tid” redovisar de sina intryck och slutsatser av Telge Hovsjös arbetssätt. I korthet går det ut på att bolaget använt resurser för fastighetsrenovering till att bygga upp områdets sociala kapital.

Senast ändrad: 04 december