Tillfälligt vatten och avlopp

Behöver du tillfälligt koppla in ett hus på VA-nätet, till exempel vid om- eller tillbyggnad?

Anmäl en tillfällig anslutning

En tillfällig anslutning kan göras om fastigheten exempelvis byggs ut med ytterligare en lägenhet eller en komplementsbyggnad som exempelvis Attefallshus eller friggebod som kopplas in på fastighetens interna ledningsnät.